Prabhupada’nın Barış formülü- Prabhupada’s Peace formula

Lord Caitanya'nın sankirtan partisi/Lord Caitanya's sankirtan partyBiraz sonra japamı yapmak üzere kendimle baş başa kalacağım, aslında japa içtenlikle yapıldığında Prabhupada Krsna’nın dilinizde dans ettiğini söyler. Japa meditasyon Hare Krsna mantrasının tekrarlı olarak kendi başınıza söylenmesidir. İlerde burada bununla ilgili daha çok bilgi bulabilir, Prabhupada’dan bunun hakkında daha çok duyabilirsiniz. Gitmeden önce burada daha birçok kez duyacağınız Hare Krsna mantrasına dair, Prabhupada’nın özellikle çok ihtiyacımız olan barış üzerine sözlerini hatırladım.Barış istemeyen var mı ki? Biz “Yurtta barış dünyada barış” sözlerini iyi biliyoruz, bununla beraber önce kendi  içimizde barış, sonra ailemizde barış, arkadaşlarımızla barış, mahallemizde barış, yurtta barış ve sonunda dünya da barış. Gerçek barış akıl huzuruyla başlar. 5000 yıl önce Hindistan’da Lord Caitanya Hare Krsna maha mantrasının söylenmesini yayarak insanları barış ve gerçek aşka çağırmıştı. Bugün tüm dünyada,her kasaba ve şehirde  hiçbir ayrım olmadan herkesçe söylenen bu Hare-Krsna Maha-mantrası maddi safsızlıkları arındıran en iyi meditasyon yöntemi. Bunun gücü ve yararları Vedik yazınlarda onaylamıştır. Siz de söyleyin ve mutlu olun J

Prabhupada:… eğer tamamen barış istiyorsanız,  hem bireysel hem de toplu olarak Tanrı’nın kutsal ismini zikretmenin basit yoluyla bilincinizi Krişna bilincine değiştirmek zorundasınız. Dünyada barışa ulaşmak için kabul edilen ve onaylanmış yol budur. Bu nedenle biz herkese Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare/ Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare’ yi zikrederek Krişna bilinçli hale gelmesini tavsiye ediyoruz.  Bu pratik, basit ve son derece güzeldir. Dörtyüzseksen yıl önce bu formül Hindistan’da Lord Şri Caitanya tarafından tanıtıldı ve şimdi sizin ülkenizde de geçerli. Yukarda bahsedilen basit zikir yöntemine başlayın, Bhagavad-gita As İt is’ i okuyarak asıl durumunuzun farkına varın ve Krişna, Tanrı ile olan yitirilmiş ilişkinizi yeniden kurun. Barış ve refah dünya çapında ki en çabuk sonuç olacak. 

A little later I will be on my own to do my japa, actually Prabhupada says that when japa is done sincerely, Krsna dances on your tongue. Japa meditation is the repetitive chanting of Hare Krsna mantra to yourself. Later you will be able to find more information about that and hear more about it from Prabhupada. Before I go, I just remembered Prabhupada’s words relating to Hare Krsna mantra,that you will hear many more times here, about especially what we need is peace.Who doesn’t want peace? We know the words “Peace at home Peace in world” very well. However peace initially within ourselves, then peace in the family, peace among friends, peace in the neighborhood, peace in the country and ultimately peace in the world. Real peace begins with peace of mind. Lord Caitanya, 5000 years ago in India invited people to peace and real love by spreading the chanting of Hare Krsna maha mantra. Today this Hare Krsna Maha mantra which is being chanted by everyone without any discrfimination in every town and village around the world is the best meditation process. It’s power and benefits are confirmed in Vedic scriptures. Chant and be happy!

Prabhupada:.…if you want peace at all, you will have to change your consciousness into Kåñëa consciousness, both individually and collectively, by the simple process of chanting the holy name of God. This is a standard and recognized process for achieving peace in the world. We therefore recommend that everyone become Kåñëa conscious by chanting Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare/ Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare. This is practical, simple, and sublime. Four hundred and eighty years ago this formula was introduced in India by Lord Çré Caitanya, and now it is available in your country. Take to this simple process of chanting as above mentioned, realize your factual position by reading the Bhagavad-gétä As It Is, and reestablish your lost relationship with Kåñëa, God. Peace and prosperity will be the immediate worldwide result.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s