Tahammül – Tolerance

***For english please click “read the rest of this entry” below*** 

Hare Krsna! Az önce kışın ilk karını gördüm. Gerçekten sıcak yaz günlerini özlüyorum, buna karşın ne zaman karanlık ve soğuk kış günlerinden şikayet etsem, her duruma tahammül etmeyi ve bundan etkilenmemeyi öğrenmemiz gerektiği aşağıdaki dizeyi hatırlarım.

mäträ-sparçäs tu kaunte

yaçétoñëa-sukha-duùkha-däù

ägamäpäyino ’nityästäàs

 titikñasva bhärata

Ey Kunti’nin oğlu, mutluluk ve sıkıntının  geçici  belirişleri ve beklemeksizin kayboluşları kış ve yaz mevsimlerinin belirmesi ve kaybolması gibidir. Onlar duyusal algıdan kaynaklanır, Ey Bharata’nın oğlu, ve kişi rahatsız olmadan onlara tahammül etmeyi öğrenmelidir.”

Prabhupada,Bhagavad-gita 2.14  Hare Krishna! I have just seen the first snow of this winter. I really miss the hot summer days however whenever I complain about the dark and cold winter days I remember the verse below that we should learn to tolerate every situation and not be effected.

O son of Kunti, the nonpermanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed.”

Prabhupada Bhagavad-gita 2.14 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s