BARIŞA BİR ŞANS VERİN-GİVE PEACE A CHANCE

 

Prabhupada tüm yaşamınızı Aşkın, özgür bırakan bir bilgi okyanusunda ve ruhsal konularda en yüksek ruhsal temsilcinin birlikteliğinde geçirebileceğiniz bir sürü güzel kitap yazmıştır. Nektarla, adanmışlıkla, aydınlatıcı öğretilerle ve daha fazlasıyla dolu olan Krsna kitabı benim en favorilerimden. Beatlesların, aynı zamanda Prabhupada’nın bir takipçisi ve öğrencisi olan George Harrison dii, inanç ve kimlik ayrımı gözetmeksizin öylesine birleştirici bir şekilde tıpkı  öğretmeni  A.C. Bhaktivedaqnta Prabhupada’dan öğrendiği gibi Krishna Bilinci’nin özünü ve özetini yazmış ki. 

GEORGE HARRISON’DAN SÖZLER… 

Herkes KRISHNA’yı arıyor.

Bazıları aradıklarının farkında değil ama arıyorlar.

KRISHNA TANRI’dır, varolan her şeyin Kaynağıdır, şimdiki, önceki ve hatta

olacak her şeyin SEBEBİDİR.

 

TANRI sınırsız olduğu gibi ONUN bir çok İsmi de vardır.

 

Allah- Buddha- Jehova- Rama: Hepsi KRISHNA, hepsi tektir.

 

Tanrı soyut değildir; Onun hem gayrişahsi hem de YÜCE, EBEDİ, MUTLULUK DOLU ve BİLGİ dolu olan Şahsiyetinin şahsi yönleri vardır. Bir su damlasının nasıl bir su okyanusuyla aynı nitelikleri varsa, bizim bilincimizin de TANRI’nın bilincinden nitelikleri vardır… lakin kimliğimiz ve maddi enerjiye (fiziksel beden, duyusal tatmin, maddi mülkler, ego vs.) olan bağlılığımız nedeniyle gerçek AŞKIN BİLİNCİMİZ kirletildi ve tıpkı kirli bir ayna gibi saf görüntüyü yansıtmaktan aciz.

 

Bir sürü yaşamdır GEÇİCİ olan ile birlikteliğimiz büyüdü. Bu geçici beden, kemik ve et torbası, bizim gerçek benliğimizle karıştırıldı ve bu geçici durumun son olduğunu kabul ettik.

 

Tüm çağlar boyunca, büyük AZİZLER bu geçici-olmayan, TANRI BİLİNCİNİN daimi halinin canlı Ruhların hepsinde yeniden uyandırılabileceğinin yaşayan kanıtı olarak kalmıştır. Her ruh potensiyel olarak ilahidir. Krsna Bhagavad Gita’da der ki: “Benliğinde sarsılmaz olan, tüm maddi kirliliklerden özgür olmakla, yogi Yüce Bilinçle temasta olmanın mutluluğunun en yüksek mükemmeliyet safhasındadır.” (VI,28)

 

YOGA ( (BENLİK) farkındalığı için bilimsel bir metod) bilincimizi arındırıp, daha ileri kirlenmeleri durduracağımız ve Mükemmeliyet, tam BİLGİ, tam MUTLULUK haline erişeceğimiz süreçtir.

 

Bir Tanrı varsa, Onu görmek istiyorum. Kanıt olmadan bir şeye inanmak anlamsız ve Krişna bilinci ile meditasyon gerçekten TANRI idrakini kazanabileceğimiz metodlardır. Gerçekten Tanrı’yı görebilirsiniz ve Onu duyabilirsiniz, Onunla oynayabilirsiniz. Kulağa çılgınca gelebilir ama O gerçekten orada, gerçekten sizinle birlikte.

 

Hepsi herbir metodun USTALARI tarafından çoşku ile karşılanan bir çok yoga Yolu var– Raja, Jnana, Hatha, Kriya, Karma, Bhakti.

SWAMI BHAKTIVEDANTA ünvanında söylediği gibi, ADANMIŞLIK yolunu izleyen bir BHAKTI YOGİdir. Herbir düşünce, söz ve FİİL aracılığı ve ONUN Kutsal İsimlerini zikretmekle, adanmış

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama

zikretmekle hemen Tanrı-Bilinci geliştirir.

Sizden ricam bu KRSNA kitabından faydalanmanız, ve kavrayışı içine girmeniz. Sizden aynı zamanda YOGAnın benliği serbest bırakan yöntemi yoluyla Tanrınızla şimdi buluşmanız için bir randevu almanızı ve BARIŞA BİR ŞANS VERMENİZİ rica ediyorum.

TEK İHTİYACINIZ OLAN AŞK (KRISHNA) HARİ BOL

George Harrison 31/3/70

 

 Prabhupada has written so many nice books that you can spend your whole life swimming in an ocean of  Transendental liberating knowledge & in the association of the most exalted spiritual representative on spiritual subject matters.  Krsna book which is full of nectar, devotion, enlightening teachings and more is one of my favourites . George Harrison of the Beatles who is also a follower and a student of Prabhupada wrote the sum and bonum of the Krishna Conscioussnes in such  a uniting  way regardless  discrimination of religion, faith and identity, just as he learnt from his teacher A.C. Bhaktivedenta Prabhupada.WORDS FROM GEORGE HARRISON… 

 Everybody is looking for KRISHNA.Some don’t realize that they are, but they are.

KRISHNA is GOD, the Source of all that exists, the Cause of all that is, was, or ever will be.

As GOD is unlimited HE has many Names.

Allah-Buddha-Jehova-Rama: All are KRISHNA, all are ONE.

God is not abstract; He has both the impersonal and the personal aspects to His personality which is SUPREME, ETERNAL, BLISSFUL, and full of KNOWLEDGE. As a single drop of water has the same qualities as an ocean of water, so has our consciousness the qualities of GOD’S consciousness… but through our identification and attachment with material energy (physical body, sense pleasures, material possessions, ego, etc.) our true TRANSCENDENTAL CONSCIOUSNESS has been polluted, and like a dirty mirror it is unable to reflet a pure image.

With many lives our association with the TEMPORARY has grown. This impermanent body, a bag of bones and flesh, is mistaken for our true self, and we have accepted this temporary condition to be final.

Through all ages, great SAINTS have remained as living proof that this non-temporary, permanent state of GOD CONSCIOUSNESS can be revived in all living Souls. Each soul is potentially divine. Krsna says in Bhagavad Gita: “Steady in the Self, being freed from all material contamination, the yogi achieves the highest perfetional stage of happiness in touch with the Supreme Consciousness.” (VI,28)

YOGA (a scientific method for GOD (SELF) realization) is the process by which we puirify our consciousness, stop further pollution, and arrive at the state of Perfection, full KNOWLEDGE, full BLISS.

If there’s a God, I want to see Him. It’s pointless to believe in something without proof, and Krishna Consciousness and meditation are methods where you can actually obtain GOD preception. You can actually see God, and Hear Him, play with Him. It might sound crazy, but He is actually there, actually with you.

There are many yogic Paths–Raja, Jnana, Hatha, Kriya, Karma, Bhakti–which are all acclaimed by the MASTERS of each method.
SWAMI BHAKTIVEDANTA is as his title says, a BHAKTI Yogi following the path of DEVOTION. By serving GOD through each thought, word, and DEED, and by chanting HIS Holy Names, the devotee quickly develops God-consciousness. By chanting

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama

I request that you take advantage of this book KRSNA, and enter into its understanding. I also request that you make an appointment to meet your God now, through the self liberating process of YOGA (UNION) and GIVE PEACE A CHANCE.

ALL YOU NEED IS LOVE (KRISHNA) HARİ BOL

George Harrison 31/3/70

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s