Bhagavad-Gita As It Is’in İçeriği- Contents of the Bhagavad-gita As It Is

***For english please click “read the rest of this entry” at the bottom*** 

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Bhagavad-gita’nın konusu beş temel gerçeğin idrakini gerektirir. Öncelikle, Tanrı bilimi ve sonra da canlı varlıkların, jivaların yapısal konumu açıklanır. Denetleyici anlamına gelen işvara vardır ve denetlenen canlı varlıklar, jivalar vardır. Bir canlı varlık kontrol edilmediğini lakin özgür olduğunu söylerse, o halde o çılgındır. Canlı varlık her anlamda kontrol edilir, en azından koşullanmış yaşamında. Bu yüzden Bhagavad-gita’da konu işvara yani yüce  denetleyici ve jivalar yani denetlenen canlı varlıklar ile ilgilenir. Prakirti (maddi doğa) ve zaman (tüm evrenin varoluş süresi ya da maddi doğanın tezahürü) ve karma (faaliyet) da tartışılır. Kozmik tezahür farklı faaliyetlerle doludur. Tüm canlı varlıklar farklı faaliyetlerle meşguldür. Bhagavad-gita’dan Tanrı’nın ne olduğunu, canlı varlıkların ne olduğunu, prakirtinin ne olduğunu, kozmik tezahürün ne olduğunu, zaman tarafından nasıl kontrol edildiğini ve canlı varlıkların faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmeliyiz.

 A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: The subject of the Bhagavad-gétä entails the comprehension of five basic truths. First of all, the science of God is explained and then the constitutional position of the living entities, jévas. There is éçvara, which means the controller, and there are jévas, the living entities which are controlled. If a living entity says that he is not controlled but that he is free, then he is insane. The living being is controlled in every respect, at least in his conditioned life. So in the Bhagavad-gétä the subject matter deals with the éçvara, the supreme controller, and the jévas, the controlled living entities. Prakåti (material nature) and time (the duration of existence of the whole universe or the manifestation of material nature) and karma (activity) are also discussed. The cosmic manifestation is full of different activities. All living entities are engaged in different activities. From Bhagavad-gétä we must learn what God is, what the living entities are, what prakåti is, what the cosmic manifestation is, how it is controlled by time, and what the activities of the living entities are.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s