En yüksek yoga-The topmost yoga

Herkese Hare Krishna! Bugün ruhsal arkadaşlar ve güzel Deitilerimiz Radha İstanbul İsvara, Gaura Nitai ve Nrshimhadeva ile birlikte güzel bir gün ve tam bir Pazar programı geçirdim. Gün şarkılar söyleyerek ve Arati sunarak başladı, ardından Bhagavad-gita’dan okuma ve prasadam (önceki iletilerden hatırlayabileceğiniz gibi prasadam Tanrının merhameti anlamına gelen  önce Tanrıya sunulan yiyecek) yemenin takip ettiği kirtan artarak çoğaldı. Kirtanın  hoş özenli ve bazen de aşkın olarak çılgınca zikri odamızı doldurdu ve herkesi memnun etti. Bhagavad-gita’dan samadhi ya da trans denilen yoganın en üst aşamasını okuduk. Ayrıca bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum ve hepiniz samadhinin ne olduğunu okuyabilirsiniz. İşte okuduğumuz dize ve Prabhupada’nın buna açıklaması;

dsc06262.JPG

“Kişi bütün maddi arzulardan vazgeçerek duyusal memnuniyet  için çalışmadığı ve meyvesel faaliyetlerle meşgul olmadığı zaman yogada yükselmiş sayılır.” Bhagavad-Gita 6.4

Açıklama

Kişi Tanrı’nın aşkın sevgi hizmetiyle tam bir meşguliyet içinde bulunduğu zaman kendisinden memnun kalır ve böylece duyusal memnuniyet  ve meyvesel faaliyetlerle daha fazla meşgul olmaz. Aksi takdirde, kişi hiçbir faaliyet göstermeden yaşayamayacağı için duyusal memnuniyet ile meşgul olmaya mecbur kalır. Krişna bilinci olmaksızın kişi her zaman ben-merkezcil veya bencil faaliyetler peşinde koşmaya mecbur kalır. Fakat Krişna bilincindeki kişi, her şeyi Krişna’nın tatmini için yaparak duyusal memnuniyetten kendisini uzak tutmayı başarır. Böyle bir bilince sahip olmayan kişi, yoga merdiveninin en üst basamağına ulaşmadan önce maddi arzulardan mekanik olarak kaçmaya çalışmalıdır.

Prabhupada herkese ve öğrencilerine de Caitanya Mahaprabhu’nun tanıtmış olduğu Hare Krişna mantrasının kolay zikir yöntemini öğretir. Yukarda bahsedilen bilince erişmenin en kolay yolu büyük acaryaların da önerdiği gibi Hare Krsna mantrasının zikridir. Prabhupada, bir öğrencisine yazdığı kişisel mektubundan da okuyacağımız gibi ne olduğumuz, kim olduğumuz fark etmeksizin ne yapıyor olursak olalım bize daima neşeli, mutlu ve doyurucu olan bir yaşama erişmenin kolay yolunu veriyor. Gerçekten kolay ve çekici çünkü herkes şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve güzel yemeği, özellikle prasadamı sever. 🙂 HARE KRSNA!

Prabhupada:Karmilerin ruhsal işler ya da toplantılara katılmak için “hiç zamanı olmaması” her zaman onlarla olan zorluktur. Sukadeva Goswami, karmilerin durumunu Bhagavatam anlatısında geceleri seks hayatına ve uyumaya müptela olmak ve gündüzleri de “Para nerde? Para nerde?” diye çok çalışıp paraya sahip olunca da eve ait ıvır zıvır vs. nasıl biriktirilir şeklinde analiz eder. Her şeye rağmen, Lord Caitanya’nın merhametiyle maddiyatın içine çekilmiş böylesi insanlar bile Lordun Kutsal İsimleri Hare Krişna Mantrasının kusursuz zikriyle bağlantıya geçmekle mayada ki karmakşılıklarından paçayı kurtarabilir. Devamlı olarak bu aşkın sesleri heryerde titreştirirseniz, kulaklarının içine işleyip kalplerine girecek ve sonra da Krişna’ya duydukları doğal çekim yeniden canlanacaktır. O yüzden isteksiz ve talihsiz insanların geçici mazeretlerini için endişelenmeyin, siz sadece Sankirtan, Prasadam ve yazınları dağıtma yönünde ki programımızı uygulayın ve etkisi gerçekleşecektir.


Hare Krsna everyone! Today I had a super spiritual day and a full Sunday program with spiritual friends and our lovely Deities Radha İstanbul İsvara, Gaura Nitai and Nrshimhadeva. The day started with singing and ofering Arati, and then  kirtan (group chanting of the Hare Krsna) built up followed by reading from Bhagavad-gita and taking prasadam (as u may remember, prasadam is the food which is first offered to God meaning God’s mercy).  Sweet attentive and sometimes transendentally wild chanting of the kirtan filled our room and pleased everyone. We read about the topmost stage of yoga which is called samadhi or trans from Bhagavad-gita. I also want to share the verse with you and you can all read what samadhi means. Here is the verse and the purport to the verse by Prabhupada;

“A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities.” Bhagavad-Gita 6.4

Purport

When a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself, and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. Otherwise, one must be engaged in sense gratification, since one cannot live without engagement. Without Krsna consciousness, one must be always seeking self-centered or extended selfish activities. But a Krsna conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby be perfectly detached from sense gratification. One who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of the yoga ladder.

Prabhupada also teaches everyone and his students the easy process of chanting Hare Krsna mantra which Caitanya Mahaprabhu has introduced. The easiest way to achive the above mentioned consiousness is the chanting of the Hare Krsna mantra as great acaryas has recomended. Prabhupada gives us an easy way to achieve a continually joyfull, happy and satisfying life no matter what we are, who we are and whatever we are doing, as we will also read an expert from his personal letter to a student. It’s really easy and attractive, for everyone loves singing, dancing and eating nice food, especially prasadam.  HARE KRSNA!

Prabhupada:It is always the difficulty with the karmis that they “have no time” for attending spiritual functions or gatherings. Sukadeva Goswami analyzes the situation for the karmis in the narration of Bhagavatam as sleeping and indulging in sex-life in the night and in the daytime working hard “Where is money? Where is money?” and when they have got money, how to accumulate household paraphernalia, etc. Anyway, by the mercy of Lord Caitanya even such materially absorbed persons can be extricated from their entanglement in the maya by contact with offenseless chanting of the Lord’s Holy Names Hare Krsna Mantra. If you vibrate these transcendental sounds everywhere continually, it will pierce their ears and enter their hearts, and then their natural attraction for Krsna will be revived. So do not care for the temporary excuses of the unwilling and unfortunate persons, you simply carry our program forward distributing Sankirtana, Prasadam and literatures and the effect will take place.
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s