Astanga Yoga

Prabhupada astanga yogayı açıklıyor…

“Astanga-yoga sisteminde, bu sekizkatlı yogalar – dhyana, dharana, vs.—zihni kontrol etmek içindir. Sri Krişna açıkça belirtir ki insan zihnini kendini yükseltmek için kullanmalıdır. Kişi zihni kontrol edemediği sürece, yükselme söz konusu değildir. Beden bir araba gibidir ve zihin de sürücüdür. Eğer sürücüye “Lütfen beni Krişna tapınağa götür” derseniz, sürücü sizi oraya götürecektir, ama eğer ona “Lütfen beni içki evine götür,” derseniz, oraya gideceksinizdir. Sizi istediğiniz yere götürmek sürücünün işidir. Eğer sürücüyü kontrol edebilirseniz, sizi gitmeniz gereken yere götürecektir, ama eğer edemezseniz sizi nihayetinde kendi istediği yere götürecektir. Sürücü üzerinde hiçbir kontrolünüz yoksa, sürücü sizin düşmanınızdır ama eğer sizin emirlerinize göre hareket ediyorsa arkadaşınızdır.

Yoga sistemi zihni öyle bir şekilde kontrol etmek içindir ki zihin sizin arkadaşınız olarak hareket edecektir. Bazen zihin bir arkadaş gibi ve bazen de bir düşman gibi hareket eder. Bizler sonsuz bağımsızlığı olan Yüce’nin  öz parçaları olduğumuz için bizim çok küçük ya da sınırlı bağımsızlığımız var. Bu bağımsızlığı kontrol eden de zihin ve bu yüzden bizi ya Krişna tapınağına götürecek ya da bir gece kulübüne.

 

Zihni Krişna’ya sabitleştirmek bu Krişa bilincinin amacıdır. Zihin bu şekilde sabitlendiğinde bizim arkadaşımız olarak hareket etmekten başka hiçbirşey yapamaz. Başka bir şekilde hareket etmek için olanağı yoktur. Krişna zihne yerleşir yerleşmez, tıpkı güneş gökyüzündeyken karanlığın altedilmesi gibi, ışık vardır. Krişna’yı zihnimizde tutarsak, mayanın karanlığı asla girmeyi başaramaz. Zihnimizi Krişna’da sabit tutmak yoganın mükemmeliyetidir. Zihin güçlü bir şekilde Yüce’de sabitlenirse, hiçbir saçmalığın girmesine izin vermeyecektir ve asla düşüş olmayacaktır. Zihin güçlüyse, sürücü güçlüyse nereyi arzularsak oraya gidebiliriz. Tüm yoga sistemi zihni güçlendirmek, (zihni) Yüce’den sapmaya ehliyetsiz kılmak içindir. sa vai manah krsna-padaravindayoh. Kişi tıpkı Ambarisa Maharaj’ın büyük bir astanga-yogi olan Durvasa Muni ile kavga ettiğinde yaptığı gibi, zihni Krişna’da sabitlemelidir. Ambarisa Maharaj bir aile reisi olduğundan, poundların-şilinlerin adamıydı. Bu demek oluyor ki poundları, şilinleri ve altın penileri ya da dolarları hesaba katmak zorundaydı. Bir aile reisi olmaktan başka, Maharaj Ambarisa aynı zamanda büyük bir kral ve adanmıştı. Maharaja Ambarisa’yı çok kıskanıyormuş gibi olan Durvasa Muni büyük bir yogiydi. Durvasa Muni, “Ben büyük bir yogiyim ve uzayda yolculuk edebilirim. Bu adam sıradan bir kral ve böyle yogasal güçlere sahip değil. Yine de , insanlar ona daha çok saygı gösteriyor. Bu neden? Ona iyi bir ders öğreteceğim.” diye düşünüyordu. Durvasa Muni bunun üzerine Maharaj Ambarisa ile bir tartışma çıkarmaya girişti, lakin Kral daima Krişna’yı düşündüğünden bu büyük yogiyi altetmeyi başardı. Durvasa Muni, Narayana tarafından Maharaj Ambirisa’nın ayaklarına sığınmaya yönlendirildi. Durvasa Muni öyle mükemmel bir yogiydi ki bir yıl içerisinde tüm maddi evreni gezdi ve ruhsal evrenin içine girdi. Öyle ki, doğrudan Tanrı’nın ikametgahı, Vaikuntha’ya gitti ve Tanrı’nın Yüce Şahsiyeti’nin Kendisini gördü. Yine de Durvasa Muni öylesine zayıftı ki yeryüzüne geri dönmek zorunda kaldı ve Maharaj Ambirisa’nın ayaklarına kapandı. Maharaj Ambaris sıradan bir kraldı ama, ama bir önemli özelliği de her zaman Krişna’yı düşünüyor olmasıydı. Böylece aklı daima kontrollüydü ve o yoganın en yüksek mükemmeliyetine yerleşmişti. Bizler de çok kolayca zihni, içimizdeki Krişna’nın nilüfer ayaklarında sabit tutarak  kontrol edebiliriz. Sadece Krişna’yı düşünmekle, muzaffer fatihler , en yüksek yogiler oluruz.” ~ Yoga Yolu ,bölüm 2 (Aklı ve Duyuları İdare)

Prabhupada explains astanga yoga…

 

“In the astanga-yoga system, these eightfold yogas—dhyana, dharana,
etc.—are meant to control the mind. Sri Krsna explicitly states that a
man must utilize his mind to elevate himself. Unless one can control
the mind, there is no question of elevation. The body is like a
chariot, and the mind is the driver. If you tell your driver, “Please
take me to the Krsna temple,” the driver will take you there, but if
you tell him, “Please take me to that liquor house,” you will go
there. It is the driver’s business to take you wherever you like. If
you can control the driver, he will take you where you should go, but
if not, he will ultimately take you wherever he likes. If you have no
control over your driver, your driver is your enemy, but if he acts
according to your orders, he is your friend.

 

The yoga system is meant to control the mind in such a way that the
mind will act as your friend. Sometimes the mind acts as a friend and
sometimes as an enemy. Because we are part and parcel of the Supreme,
who has infinite independence, we have minute, or finite,
independence. It is the mind that is controlling that independence,
and therefore he may either take us to the Krsna temple or to some
nightclub.

 

It is the purpose of this Krsna consciousness movement to fix the mind
on Krsna. When the mind is so fixed, he cannot do anything but act as
our friend. He has no scope to act any other way. As soon as Krsna is
seated in the mind, there is light, just as when the sun is in the
sky, darkness is vanquished. Krsna is just like the sun, and when He
is present, there is no scope for darkness. If we keep Krsna on our
mind, the darkness of maya will never be able to enter. Keeping the
mind fixed on Krsna is the perfection of yoga. If the mind is strongly
fixed on the Supreme, it will not allow any nonsense to enter, and
there will be no falldown. If the mind is strong, the driver is
strong, and we may go wherever we may desire. The entire yoga system
is meant to make the mind strong, to make it incapable of deviating
from the Supreme. sa vai manah krsna-padaravindayoh. One should fix
his mind on Krsna, just as Ambarisa Maharaja did when he had a fight
with a great astanga-yogi named Durvasa Muni. Since Ambarisa Maharaja
was a householder, he was a pounds-shillings man. This means that he
had to take into account pounds, shillings, and sixpence, or dollars
and cents. Apart from being a householder, Maharaja Ambarisa was also
a great king and devotee. Durvasa Muni was a great yogi who happened

to be very envious of Maharaja Ambarisa. Durvasa Muni was thinking, “I
am a great yogi, and I can travel in space. This man is an ordinary
king, and he does not possess such yogic powers. Still, people pay him
more honor. Why is this? I will teach him a good lesson.” Durvasa Muni
then proceeded to pick a quarrel with Maharaja Ambarisa, but because
the king was always thinking of Krsna, he managed to defeat this great
yogi. Durvasa Muni was   directed by Narayana to take
shelter at the feet of Maharaja Ambarisa. Durvasa Muni was such a
perfect yogi that within a year he could travel throughout the
material universe and also penetrate the spiritual universe. Indeed,
he went directly to the abode of God, Vaikuntha, and saw the
Personality of Godhead Himself. Yet Durvasa Muni was so weak that he
had to return to earth and fall at the feet of Maharaja Ambarisa.
Maharaja Ambarisa was an ordinary king, but his one great
qualification was that he was always thinking of Krsna. Thus his mind
was always controlled, and he was situated at the highest perfectional
level of yoga. We also can very easily control the mind by keeping it
fixed on the lotus feet of Krsna within. Simply by thinking of Krsna,
we become victorious conquerors, topmost yogis.” ~ The Path of Yoga,
ch 2 (Mastering the Mind and Senses)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s