Tutku & cehaletin örtüsünü kaldırmak-Removing the covering of passion & ignorance

 

“Böylelikle iki mevsim boyunca –yağmurlu mevsimde ve sonbaharda— bu yüce-ruhlu bilgelerin devamlı olarak Lord Hari’nin katışıksız görkemini tekrarlamalarını duyma fırsatım oldu. Adanmışlık hizmetimin akışının başlamasıyla, tutku ve cehalet hallerinin örtüsü gözden kayboldu.

 

AÇIKLAMA

 

Yüce Lord için yapılan aşkın sevgi dolu hizmeti her canlı varlığın doğal eğilimidir. İçgüdü herkeste uykudadır, ama maddi doğayla birliktelikten ötürü tutku ve cehalet halleri bunu ezelden beri örter. Eğer Tanrı’nın ve Tanrı’nın yüce-ruhlu adanmışlarının lütfuyla, bir canlı varlık Tanrı’nın katışıksız adanmışlarıyla birlikte olacak kadar talihli olur ve Lord’un katışıksız görkemini duyma şansına erişirse, kesinlikle adanmışlık hizmeti akışıbir nehrin akışı gibi gerçekleşir. Nehir denize ulaşana kadar nasıl akıyorsa, benzer şekilde saf adanmışlık hizmeti de saf adanmışların birlikteliğiyle nihai amaca, yani transendental Tanrı aşkına erişene kadar akar. Böylesi bir adanmışlık hizmeti duramaz. Tam aksine, sınırlama olmadan daha da fazla artar. Adanmışlık hizmetinin akışı öylesine kuvvetlidir ki herhangi bir seyirci dahi tutku ve cehalet hallerinin etkisinden kurtulur. Doğanın bu iki niteliği de bu şekilde kaldırılır ve canlı varlık özgün konumuna yerleşmekle kurtulur.” ~ Srimad Bhagavatam 1.5.28, Prabhupada tarafından

“Thus during two seasons–the rainy season and autumn–I had the
opportunity to hear these great-souled sages constantly chant the
unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional
service began, the coverings of the modes of passion and ignorance
vanished.

PURPORT

Transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural
inclination of every living being. The instinct is dormant in
everyone, but due to the association of material nature the modes of
passion and ignorance cover this from time immemorial. If, by the
grace of the Lord and the great-souled devotees of the Lord, a living
being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated
devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated
glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes
place like the flow of a river. As the river flows on till she reaches
the sea, similarly pure devotional service flows by the association of
pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely,
transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot
stop. On the contrary, it increases more and more without limitation.
The flow of devotional service is so potent that any onlooker also
becomes liberated from the influence of the modes of passion and
ignorance. These two qualities of nature are thus removed, and the
living being is liberated, being situated in his original position.” ~
Srimad Bhagavatam 1.5.28, by Prabhupada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s