Bhagavatanın Işığı- Light of the Bhagavata

***For english click “read the rest of this entry” ***

 

my-guru-on-his-morning-walk.JPG

Gökgürültüsü ve şimşeğin eşlik ettiği bulutların gelişi ve tüm gükyüzünde şimşeklerin çakışı hayat-veren bir umut resmi sağlar. Derin mavimsi bulutlarla kaplanmış gökyüzü yapay olarak giyinmiş görünür. Bulutların içerisindeki gökgürültüsü ve şimşek yeni bir yaşam şekli için umut işaretleridir. 

Dingin gökyüzü, sınırsızca engin,  Mutlak Gerçeğe benzetilir. Canlı varlıklar da maddi doğanın halleriyle ilişki içinde ortaya çıkan gerçekliklerdir. Derin mavimsi bulut sınırsız gökyüzünün yalnızca ufak bir kısmını örter ve bu çok küçük örtü cehalet niteliğine ya da canlı varlığın asıl doğasını unutmasına benzetilir.Bir canlı varlık sınırsız gökyüzü kadar saftır.Bununla beraber maddi doğadan zevk alma eğilimi içerisinde unutkanlığın bulutuyla kaplanır.Bu nitelikten dolayı, tamas(cehalet) denir, kendisini Mutlak Bütünden farklı görür ve açık bir gökyüzü gibi olan saflığını unutur. Bu unutkanlık sahte egoda ayrılıkçılığa yol açar. Nitekim unutkan canlı varlıklar, bireysel ve toplu olarak, gürleyen bulutlar gibi sesler çıkarıyorlar: “Ben buyum,” “Bizim,” ya da “Benim.” Bu yanlış ayrılıkçılık haline rajaların nitelikleri nedir ve tama halleri üzerinde ayrı bir egemenlik için yaratıcı bir güce neden olur. Şimşeğin çakması kişiyi bilgi yoluna götürecek tek umut ışığıdır ve bu nedenle sattva ya da mutluluk haline benzetilir.

 

Sınırsız gökyüzü ya da tümüyle heryeri kaplayan Mutlak Gerçek (Brahman) gökyüzünün örtülmüş kısmından farklı değildir, lkin aynı anda tüm gökyüzü koyu bulutla örtülmeye maruz kalan çok küçük kısımdan farklıdır. Gökgürültüsü ve şimşeğin eşlik ettiği bulutun sınırsız gökyüzünü kaplaması mümkün değildir. Bu nedenle bütün gökyüzüne benzetilen Mutlak Gerçek aynı anda hem görünür canlı varlıkla birdir hem de ondan farklıdır. Canlı varlık yalnızca Mutlak Gerçeğin bir modelidir ve cehaletin geçici bulutuyla örtülmeye Meyillidir.

Genellikle monis (tekçi) ve düalist (ikilikçi) olarak bilinen iki grup filozof vardır. Monist Mutlak Gerçeğin ve canlı varlığın birliğine inanır, fakat dualist canlı varlığın ve Mutlak Gerçeğin ayrı kimliklerine inanır. Bu iki filozof grubunun üzerinde de acintya-bhedäbheda tattva ya daaynı anda birlik ve farklılık” felsefesi vardır. Bu felsefe Lord Çré Caitanya Mahäprabhu tarafından Onun Vedänta-sütraları açıklamalarında ileri sürülmüştür. Vedänta felsefi yorumlar ortamıdır ve bu nedenle Vedänta hiçbir Belli filozof sınıfının mutlak mülkü olamaz. Mutlak Gerçeği arayan içten birine Vedantist denir. Veda “bilgi” anlamına gelir. Herhangi bir bilgi  bölümüne Vedik bilginin bir parçası denir ve vedänta bilginin tüm dallarının nihai yargısı anlamına gelir. Felsefeye tüm bilimlerin bilimi dendiği gibi, Vedänta da tüm felsefi kuramların nihai felsefesidir.

The arrival of clouds, accompanied by thunder and flashes of lightning all over the sky, provides a picture of life-giving hope. Covered by deep bluish clouds, the sky appears artificially dressed. The thunder and lightning within the clouds are signs of hope for a new way of life. 

The serene sky, limitlessly expansive, is compared to the Absolute Truth. The living entities are truths manifested in relation with the modes of material nature. The deep bluish cloud covers only an insignificant portion of the limitless sky, and this fractional covering is compared to the quality of ignorance, or forgetfulness of the real nature of the living being. A living entity is as pure as the limitless sky. He becomes covered by the cloud of forgetfulness, however, in his tendency for enjoying the material world. Because of this quality, called tamas (ignorance), he considers himself different from the Absolute Whole and forgets his purity, which is like that of the clear sky. This forgetfulness gives rise to separatism in false ego. Thus the forgetful living entities, individually and collectively, make sounds like thundering clouds: “I am this,” “It is ours,” or“It is mine.” This mood of false separatism is called the quality of rajas, and it gives rise to a creative force for separate lordship over the mode of tamas. The flash of lightning is the only beam of hope that can lead one to the path of knowledge, and therefore it is compared to the mode of sattva, or goodness.

The limitless sky, or the all-pervading Absolute Truth (Brahman), is nondifferent from the covered portion of the sky, but simultaneously the whole sky is different from the fractional portion that is liable to be covered by the dark cloud. The cloud, accompanied by thunder and lightning, cannot possibly cover the limitless sky. Therefore the Absolute Truth, which is compared to the whole sky, is simultaneously one with the manifested living being and different from him. The living being is only a sample of the Absolute Truth and is Prone to be covered by the circumstantial cloud of ignorance.

There are two parties of philosophers, generally known as the monists and the dualists. The monist believes in the oneness of the Absolute Truth and the living entity, but the dualist believes in the separate identities of the living being and the Absolute Truth. Above these two classes of philosophers is the philosophy of acintya-bhedäbheda tattva, or the truth of simultaneous oneness and difference. This philosophy was propounded by Lord Çré Caitanya Mahäprabhu in His explanation of the Vedänta-sütras. The Vedänta is the medium of philosophical interpretations, and thus the Vedänta cannot be the absolute property of any Particular class of philosopher. A sincere seeker of the Absolute Truth is called a Vedantist. Veda means “knowledge.” Any department of knowledge is called a part of the Vedic knowledge, and vedänta means the ultimate conclusion of all branches of knowledge. As philosophy is called the science of all sciences, Vedänta is the ultimate philosophy of all philosophical speculations.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s