Mutlu seneler iyi bayramlar – Happy new year & a bayram

krsna2cow.jpg 

Bugün kutsal Bayram günlerinin ilk günü. Daha önceden ruhsal dünyadan Tanrıdan gelen bilgi, Vedalardan ve hayatın her yönüne dair tüm özgün bilgiyi kuşattığından bahsettiğimiz Vedalar aynı zamanda hayvan kurbanlarını da içeren çeşitli kurbanlardan da bahseder. Bu bilgi basitçe işitsel algı yoluyla alınır, öyleyse bu konu üzerine Prabhupada’nın Bhagavad Gita’sından bir derleme duyalım (okuyalım J ) Herkes için gerçekten mutlu ve spirituel farkındalıklarla dolu bir yıl dileriz… 

Krishna Bhagavad-gita’da der ki,

“Ben büyük bilgelerden Bhrguyum; titreşimlerden aşkın om. Kurbanlardan kutsal isimlerin zikredilmesiyim(japayım), ve hareketsiz şeylerden Himalayalarım.”Bhagavad Gita 10.25 

Prabhupada’nın Açıklaması

Bu evrendeki ilk canlı varlık Brahma, değişik çeşitli türlerin çoğalması için değişik oğullar yarattı. Bu oğullar arasında, Bhrgu en güçlü bilgedir. Tüm aşkın titreşimlerden, om (omkara) Krişna’yı temsil eder. Tüm kurbanlardan, Hare Krişna Hare Krişna Krişna Krişna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Krişna’nın en saf temsilidir. Bazen hayvan kurban edilmesi önerilir, lakin Hare Krişna , Hare Krişna özverisinde şiddet söz konusu değildir. Bu en basit ve en saf olanıdır. Bu dünyada yüce olan ne varsa Krişna’nın bir temsilidir. Bu yüzden dünyadaki en büyük dağlar, Himalayalar da Onu temsil eder. Meru isimli dağdan bir önceki dizede bahsedilir, fakat Meru bazen hareket ederken Himalayalar asla hareketli değildir. Bu nedenle Himalayalar Meru’dan daha büyüktür.

 

Vedalarda belli amaçlar için hayvan kurban edilmesine dair kesin sınırlayıcı kurallar ve düzenlemeler olduğu halde, şeytansı eğilimlerdeki insanlar hala  hayvan kurban edilmesini Vedik ilkelere danışmadan kabul ediyor. Bhagavad Gita 4.7 Prabhupda’nın açıklamasından alıntılanmıştır.

 

Today is the first day of the holy Bayram in the Muslim world . As we have already mentioned about the Vedas, knowledge that comes from the spiritual world, from God and it encompass all the original knowledge about every aspect of life, Vedas also mention about various sacrifices including animal sacrifice. Since this knowledge has to be received simply by aural reception, thus lets hear (read J) a compilation on this topic from Bhagavad Gita by Prabhupada. We wish a real happy year full of spiritual realizations for all! 

Krishna says in the Bhagavad Gita,

“Of the great sages I am Bhågu; of vibrations I am the transcendental . Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himälayas.” Bhagavad Gita 10.25 

Purport by Prabhupada

Brahmä, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhågu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, the (oàkära) represents Kåñëa. Of all sacrifices, the chanting of Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare/ Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare is the purest representation of Kåñëa. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Kåñëa. Therefore the Himälayas, the greatest mountains in the world, also represent Him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himälayas are never movable. Thus the Himälayas are greater than Meru.

 

Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendency still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Cited from the purport of Prabhupada from Bhagavad Gita 4.7 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s