Ulusları Birleştirmek İstiyoruz – We want to Unite the Nations

Aşağıdaki Prabhupada’nın tüm Bangkok halkına yazdığı bir mektubundan alıntılanmıştır.                                                                    

14 Aralık 1974, Bombay

Bu Krişna Bilinci görevi yobaz değildir. Biz Birleşik Devletlerin başaramadığını yapmak istiyoruz. Bu insan bedeni formu yaşamın tüm problemlerini çözmek için bir fırsat. Bu sorunu çözmek için evrim yoluyla insan yaşamına erdik. Asıl sorun doğum, ölüm, hastalık ve yaşlılığın tekrarı.

Fakat doğum, ölüm, hastalık ve yaşlılığın olmadığı başka bir yaşam konumu var. Bu Krişna Bilinci hareketi insanı o konuma yükseltme yöntemidir. Bu büyük bir bilim ve Bhagavad-gita’da ayrıntılı bir şekilde açıklanır.

Öyleyse bizim görevimiz tüm insanlığa bu takdisi vermektir. Bu temelde beraberce işbirliği yapalım ki daha etkili bir Birleşik Devletler olsun. İnsan toplumunun başlıca ihtiyacı, ruhsal hayat temelinde birleşelim.

A.C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaBelow is qouted from a letter written by Prabhupada to all the people of Bangkok                                                                                     

Bombay 14 December, 1974

The Krishna Consciousness mission is not sectarian. We want to do what the United Nations has failed to do. The human form of body is an opportunity for solving all the problems of life. Through evolution we come to the human life for solving this problem. The real problem is the repetition of birth, death, disease, and old age.

But there is another status of life where there is no birth, death, disease, and old age. The Krishna Consciousness movement is the means for promoting the human being to that status. This is a great science, and it is elaborately explained in the Bhagavad-gita.

So our mission is to give this benediction to all humanity. Let us cooperate together on this basis so that it will be a more effective United Nations, We shall be united on the basis of the prime need of human society, spiritual life.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s