Ganga Sagara Mela festivali- Ganga Sagara Mela festival

 

Bugün Ganga Sagara Mela festivali. Bu özellikle Ganj ve Bengal körfezinin akıntılarının birleştiği yerde gözlenen bir festivaldir. Lord Krsna’nın Kapiladeva enkarnasyonu olarak, Devahuti’nin oğlunun asramı Kapilasrama burada bulunur.  Bu festival Kral Bhagirathi’nin Ganj Nehrini semavi gezegenlerden okyanusa ve daha aşağı gezegenlere getirmesinin anısını kutlar. 

Aşağıda festivale dair, eski ve yeni Hindistan’ın görenekleriyle birlikte gelenekleri hakkında Srila Prabhupada’nın Srimad-Bhagavatam ve Bhagavad-gita’sından bölümler bulacaksınız, ama daha da önemlisi bu gelenekler, inançlar ve Hindistan’dan manzaların arkasındaki felsefeyi alacaksınız. Eğer gerçek Vedik biliminin asıl odak noktasında daha derine inebilirseniz, Prabhupada’nın her zaman bize vurguladığı gibi, bu Krişna bilinci  boş hissiyat ya da Hindu dini değildir. Vedaların doğru kaynaklarından Vedik bilimini aldığımız bu Krişna bilinci  Hindu, Müslüman, Hristiyan, siyah ya da beyaz gibi hiçbir ayrım yapmadan Prabhupada bunu hepimizle  paylaştığından beri herkese açık. Albert Einstein’ın dediği gibi “ Din olmadan bilim topal, bilim olmadan din kördür.” Lütfen hepimiz benlik-idrakli olalım ve eski Hindistan’ın renkli meşgalelerinin tadını çıkarırken bunun arkasında ki ruh için daha önemli olan Vedik felsefesinin nektarını almaya çalışalım.

  

Sridhara Svami , Kapilasrama’nın Ganj ve Bengal körfezinin akıntılarının birleştiği, Ganga-sagara olarak bilinen yerde bulunduğundan bizi haberdar eder. Bu yer hala bir hac yeri olarak ünlüdür ve milyonlarca insan her yılın Makara-sankranti gününde burada toplanıp yıkanır. Kapilasrama denmesinin nedeni, (Devahuti’nin oğlu) Lord Kapila’nın zorluk ve kefaretlerini yerine getirmek için orada yaşamış olmasıdır. Lord Kapila Sankya felsefesi sistemini ileri sürmüştür. Srimad Bhagavatam 4.29.81 

Ganjın, Bengal Körfezinin tuzlu sularına aktığı yer ya da Ganj ve Bengal Körfezinin buluşma yeri, hala Ganga-sagara olarak bilinir. Makara-sakranti’de, Ocak-Şubat ayı içerisinde, binlerce insan özgür kalmayı umarak hala oraya yıkanmaya gider. Gerçekten bu şekilde özgür kalacakları bu yazının içerisinde doğrulanır. Herhangi bir zamanda Ganj’da yıkananlar için, Asvamedha ve Rajasuya yagna gibi büyük feragatların sonuçlarına erişmek hiç de zor değildir. Hindistan’da çoğu insan hala Ganj’da yıkanmaya meyillidir ve böyle yapabilecekleri bir sürü yer vardır. Prayaga (Allahabad) da binlerce insan yıkanmak için Ocak ayı içerisinde Ganj ve Yamuna’nın akıntılarının birleştiği yerde toplanır. Sonrasında da çoğu yıkanmak için Bengal Körfezi ve Ganj’ın akıntılarının birleştiği yere gider. Böylelikle bu, Hindistan’ın tüm insanlarının bir çok hac yerinde Ganj’ın sularında yıkanabildikleri özel bir olanaktır. Srimad Bhagavatam 5.17.9 

Srila Prabhupada’nın Kendisi Tarafından Yapılan İlk Teyp Kaydından Bölümler  

maline mocanaà puàsäàjala-snänaà dine dinesakåd gétämåta-snänamsaàsära-mala-näçanam 

Kişi suda yıkanarak kendini günlük olarak temizler lakin birkez Bhagavad-gita’nın kutsal Ganj sularında yıkanan kişinin kirli maddi yaşamı tamamen altedilir. 

ganga-worship.jpg

bhäratämåta-sarvasvaàviñëu-vakträd viniùsåtamgétä-gaìgodakaà pétväpunar janma na vidyate 

Ganjın sularını içen birinin de kurtuluş elde edeceği gibi, o halde Bhagavad-gita’nınkinden söz etmek ne kelime? Bhagavad-gita tüm Mahabharata’nın nektarıdır ve Visnu tarafından konuşulmuştur. Lord Krişna özgün Vişnu’dur. Viñëu-vakträd viniùsåtam. Tanrı’nın Yüce Şahsiyeti’nin ağzından çıkar. Ve gaìgodakaà, Ganj’ın Lordun nilüfer ayaklarından yayıldığı söylenir, ve Bhagavad-gita Lord’un ağzından yayılır. Tabi ki, Yüce Lordun ağzı ve ayakları arasında fark yoktur. Yine de yansız bir konumda Bhagavad-gita’nın Ganj’ın sularından bile daha önemli olduğunu çalışabiliriz. 

Vedik bilginin tümü yanılmazdır. Vedik bilgiyi yanılmaz olarak alabileceğimizin çeşitli örnekleri vardır. Şunu örnek alın, Hindular ve onların Vedik bilgiyi nasıl eksiksiz olarak kabul ettikleri söz konusu olunca, burada tıpkı inek tezeği gibi önemsiz bir örnek var. İnek tezeği hayvanın dışkısıdır. Smrti ya da Vedik ilimine göre, eğer kişi bir hayvanın dışkısına değerse kendisini arındırmak için yıkanmak zorundadır. Fakat Vedik yazınlarda inek tezeği saf olarak belirtilir. Daha ziyade, kirli bir yeri ya da kirli şeyler inek tezeğine değmekle arınır. Şimdi biri nasıl oluyor da bir yerde hayvanın dışkısı pis derken diğer yerde yine bir hayvan dışkısı olan inek tezeğinin saf olduğu söyleniyor, öyleyse bu çelişkili diye karşı çıkarsa. Aslında, çelişkili görünebilir fakat bu Vedik emridir bu yüzden uygulanabilir amaçlarımız için bunu kabul ederiz. Ve bu kabulle hata yapmıyoruz. Modern kimyagerler, modern bilim tarafından bulundu ki, Dr. Lal Gosal, kendisi oldukça inceden inceye inek tezeğini analiz etti ve inek tezeğinin tüm antiseptic özelliklerin bir kompozisyonu olduğunu buldu. Nitekim benzer şekilde, meraktan ötürü Ganjın sularını da analiz etti. Öyleyse benim fikrim Vedik bilginin eksiksiz olduğudur çünkü o  tüm şüphelerin ve tüm hataların üzerinde. Dolayısıyla Bhagavad-gita tüm Vedik bilginin özü. Vedik bilgi bu nedenle yanılmazdır. Mükemmel guru zinciri aracılığla aşağı gelir. 

Bundan dolayı Vedik bilgi bir araştırma işi değildir. Bizim araştırma işimiz kusurlu çünkü biz her şeyi kusurlu duyularla araştırıyoruz. Bu yüzden bizim araştırma işimizin sonucu da kusurlu. Mükemmel olmaz. Mükemmel bilgiyi kabul etmek zorundayız. Mükemmel bilgi, Bhagavad-gita’da belirtildiği gibi aşağı geliyor, henüz başladık, evaà paramparä-präptam imaà räjarñayo viduù [Bg. 4.2]. Bilgiyi başlayan ruhsal öğretmenin Lordun Kendisiyle başlayan gurular zincirinden almalıyız. Ve demek istediğim, Bhagavad-gita dersleri alan öğrenci Arjuna’da,müsade tüm hikayeyi olduğu gibi hiçbir kesinti olmadan kabul etti. Bhagavad-gita’nın belli bir kısmını kabul edip başka bir kısmını reddetmemize de izin verilmez. Aynı zamanda bu da kabul edilmez. Bhagavad-gita’yı yorumlamadan, hiçbir kesinti olmadan ve konuya kendi saçma katılımımız olmadan kabul etmeliyiz çünkü en mükemmel Vedik bilgisi olarak alınmalı. Vedik bilgi aşkın kaynaklardan alınır çünkü ilk söz Lordun Kendisi tarafından söylenmişti. Lordun konuştuğu sözler apauruñeya adını alır, ya da noksanlığın dört ilkesine bulaşmış, dünyevi yeryüzünün herhangi bir insanı tarafından verilmemiştir. Dünyevi yeryüzünün bir canlısının hayatının dört kusuru vardır ve bunlar 1) hata işlemeli, 2) bazen yanılsamaya düşmelidir, 3) başkalarını kandırmaya çalışmalı ve 4) kusurlu duyulara sahip olmalıdır. Noksanlığın tüm bu dört ilkesiyle, kişi her-şeyi kaplayan bilgi konusunda kusursuz bilgi şeklini veremez. Vedalar böyle değildir. Vedik bilgi ilk yaratılmış canlı varlık olan Brahmanın kalbine verildi. Ve Brahma kendi sırası gelince bilgiyi özgün olarak Lord’dan aldığı gibi oğulları ve öğrencilerine yaydı. Lord, purnam ya da tümüyle-kusursuz olduğundan Onun madi doğanın kanunlarına maruz kalması söz konusu değildir. Kişi bu nedenle Lord dışında hiçbir kimsenin evren içerisinde ki hiçbirşeyin sahibi olmadığını bilecek kadar akıllı olmalıdır.

 Kişi Ganj sularını sıradan su ya da caranamrta olarak düşünmemelidir. Bunlar yasaktır. Benzer şekilde, vaiñëave jäti-buddhiù. Kişi “O Amerikan Vaisnava, o brhamana Vaisnava, o Afrikalı Vaisnava, o siyah Vaisnava, o beyaz Vaisnava.” diye düşünmemeli. Hayır. Vaisnava Vaisnavadır, Tanrı’nın hizmetkarıdır. Tıpkı Ganjın sularında olduğu gibi. Çok var… Kalküta’da bir çok fabrika sularının, kanalizasyon sularının geldiğini gördüm. Ama Ganjın sularına düştüğü zaman, artık başka herhangi bir su değildir. her biri Ganj suyudur. Uygulamada kabul ediyoruz. Kalküta’da bir sürü sıkı Hindular, brahmanalar var. Ganj’da yıkanıyorlar ama orada dışkı bile yüzüyor, bir kenara bırakıp yıkanıyorlar. Ganj suyu. Aslında, kimyasal olarak gördüğünüz, bir sürü kirli su olaray geliyor, yine de arı. Benzer şekilde Vaisnava hangi aileden gelirse gelsin, fark etmez. Derhal aşkın hale gelir.  Today is Ganga Sagara Mela festival. It’s a festival observed especially at the confluence of the Ganges and the Bay of Bengal. Kapilasrama, the asrama of Lord Krsna’s incarnation as Kapiladeva, the son of Devahuti, is located at this place. The festival commemorates King Bhagirathi’s bringing the River Ganges down from the celestial planets to the ocean and the lower worlds. Below you will find excerpts from Srila Prabbupada’s Srimad-Bhagavatam and Bhagavad-gita lectures about the festival, traditions of ancient and modern India along with customs but more important, you will get the philosophy behind these customs, beliefs and scenes from India. If you can get deeper in the real subject matter of real Vedic wisdom, as Prabhupada always stresses that this Krsna consicousness he is giving us is not empty sensiment or Hindu religion. Krsna consciousness in which we receive Vedic wisdom from the right sources of Vedas is open to everyone since Prabhupa’da has been sharing it to all without any discirimination such as Hindu, Muslim or Christian, white or black etc. As Albert Einstein says “Science without religion is lame, religion without science is blind.” Please lets all become self-realized and while enjoying the colorful pastimes of ancien India try to get the nectar of Vedic philosophy behind it which is more important to soul.  Çrédhara Svämé informs us that Kapiläçrama is located at the confluence of the Ganges and the Bay of Bengal, a place known now as Gaìgä-sägara. This place is still famous as a place of pilgrimage, and many millions of people gather there every year on the day of Makara-saìkränti and take bath. It is called Kapiläçrama because of Lord Kapila’s living there to perform His austerities and penances. Lord Kapila propounded the Säìkhya system of philosophy.SB 4.29.81 The place where the Ganges flows into the salt water of the Bay of Bengal is still known as Gaìgä-sägara, or the meeting place of the Ganges and the Bay of Bengal. On Makara-saìkränti, in the month of January–February, thousands of people still go there to bathe, hoping to be liberated. That they can actually be liberated in this way is confirmed herein. For those who bathe in the Ganges at any time, the results of great sacrifices like the Açvamedha and Räjasüya yajïas are not at all difficult to achieve. Most people in India are still inclined to bathe in the Ganges, and there are many places where they can do so. At Prayäga (Allahabad), many thousands of people gather during the month of January to bathe in the confluence of the Ganges and Yamunä. Afterward, many of them go to the confluence of the Bay of Bengal and the Ganges to take bath there. Thus it is a special facility for all the people of India that they can bathe in the water of the Ganges at so many places of pilgrimage. SB 5.17.9 Excerpts from the First Tape Recording, Done by Çréla Prabhupäda Himself maline mocanaà puàsäàjala-snänaà dine dinesakåd gétämåta-snänamsaàsära-mala-näçanam One cleanses oneself daily by taking bath in the water, but one who takes once bath in the sacred Ganges water of Bhagavad-gétä, his, the dirty material life is altogether vanquished. bhäratämåta-sarvasvaàviñëu-vakträd viniùsåtamgétä-gaìgodakaà pétväpunar janma na vidyate As it is said that one who drinks the water of the Ganges, he also gets salvation, then what to speak of Bhagavad-gétä? Bhagavad-gétä is the nectar in the whole Mahäbhärata, and is spoken by Viñëu. Lord Kåñëa is the original Viñëu. Viñëu-vakträd viniùsåtam. It is coming out of the mouth of the Supreme Personality of Godhead. And gaìgodakaà, the Ganges is said to be emanated from the lotus feet of the Lord, and Bhagavad-gétä is emanated from the mouth of the Lord. Of course, there is no difference between the mouth and the feet of the Supreme Lord. Still, from neutral position we can study that Bhagavad-gétä is even more important than the Ganges water The whole Vedic knowledge is infallible. There are different examples how we take Vedic knowledge as infallible. Take for example, so far the Hindus are concerned, and how they accept the Vedic knowledge as complete, here is an insignificant example. Just like the cow dung. The cow dung is the stool of an animal. According to småti or Vedic wisdom, if one touches the stool of an animal he has to take his bath to purify himself. But in the Vedic scriptures the cow dung is as stated as pure. Rather, impure place or impure things are purified by touch of the cow dung. Now if one argues how it is that in one place it is said that the stool of the animal is impure and another place it is said that the cow dung which is also the stool of an animal, it is pure, so it is contradictory. But actually, it may appear to be contradictory, but because it is Vedic injunction, therefore for our practical purposes we accept it. And by that acceptance we are not committing mistake. It has been found by modern chemists, modern science, one Dr. Lal Mohan Gosal, he has very minutely analyzed the cow dung and he has found that cow dung is a composition of all antiseptic properties. So similarly, he has also analyzed the water of the Ganges out of curiosity. So my idea is that Vedic knowledge is complete because it is above all doubts and all mistakes. So, and Bhagavad-gétä is the essence of all Vedic knowledge. The Vedic knowledge is therefore infallible. It comes down through the perfect disciplic succession. Therefore Vedic knowledge is not a thing of research. Our research work is imperfect because we are searching everything with imperfect senses. Therefore the result of our research work is also imperfect. It cannot be perfect. We have to accept the perfect knowledge. The perfect knowledge is coming down, as it is stated in the Bhagavad-gétä, just we have begun, evaà paramparä-präptam imaà räjarñayo viduù [Bg. 4.2]. We have to receive the knowledge from the right source in disciplic succession of spiritual master beginning from the Lord Himself. So Bhagavad-gétä is spoken by the Lord Himself. And Arjuna, the, I mean to say, the student who took lessons of the Bhagavad-gétä, he accepted the whole story as it is, without any cutting. That is also not allowed, that we accept a certain portion of Bhagavad-gétä and reject another portion. That is also not accepted. We must accept the Bhagavad-gétä without interpretation, without any cutting, and without our own whimsical participation in the matter because it should be taken as the most perfect Vedic knowledge. The Vedic knowledge is received from the transcendental sources because the first word was spoken by the Lord Himself. The words spoken by the Lord is called apauruñeya, or not delivered by any person of the mundane world, who is infected with four principles of imperfectness. A living being of the mundane world has four defective principles of his life, and they are 1) that he must commit mistake, 2) he must be sometimes illusioned, and 3) he must try to cheat others, and 4) he’s endowed with imperfect senses. With all these four principles of imperfectness, one cannot deliver the perfect form of information in the matter of all-pervading knowledge. The Vedas are not like that. The Vedic knowledge was imparted in the heart of Brahmä, the first created living being. And Brahmä in his turn disseminated the knowledge to his sons and disciples as they were originally received from the Lord. The Lord, being pürëam or all-perfect, there is no chance of His becoming subjected to the laws of material nature. One should therefore be intelligent enough to know that except the Lord, nobody is the proprietor of anything within the universe. The Ganges water, one should not think that it is ordinary water. Or caraëämåta. These are forbidden. Similarly, vaiñëave jäti-buddhiù. One should not think, “He is American Vaiñëava, he is brähmaëa Vaiñëava, he is African Vaiñëava, he is black Vaiñëava, he is white Vaiñëava.” No. Vaiñëava is Vaiñëava, servant of God. Just like in the Ganges water. There are so many… In Calcutta I have seen so many mill water coming, sewer ditches’ water is coming. But when it falls down on the Ganges water, it is no more any other water. Every is Ganges water. Practically we accept it. In Calcutta there are many rigid Hindus, brähmaëas. They are taking bath in the Ganges, but even stool is floating there, they set it aside and take bath. Ganges water. Actually, you see chemically, although so many unclean water is coming there, it is still pure. Similarly, Vaiñëava, he may come from any family, it doesn’t matter. He becomes immediately transcendental 

 

Advertisements

One thought on “Ganga Sagara Mela festivali- Ganga Sagara Mela festival

 1. sevgili
  duyuyor musun beni
  ganj’dan sesleniyorum sana
  uzaktan
  tanrıların insan kılığına girdiği
  insanların tanrılaştığı ırmaktan

  namaste
  ab-ı hayat

  bugün on beş ocak
  birazdan ganga sagara festivali başlayacak
  ve sen
  hayat veren su
  başında ay
  gözlerinde dünyayı saklayan tanrıça
  bekleyeceksin sabırla

  namaste
  ab-ı hayat

  ışık
  şimşek
  ve parıltı var gözlerinde
  ganga sagara’yı bekleyen tanrıça
  fırlayıp seni çizen ressamın kollarından
  bağıracaksın
  hare krişna
  krişna hare

  namaste
  ab-ı hayat

  ganj’la birleşecek bengal
  devahuti’nin oğlu asraramı kapilasrama
  bekleyecek seni
  sen tanrıları beklerken
  hayat veren su
  ganga sagara’nın yoldaşı
  bekleyeceksin ganj’da

  namaste
  ab-ı hayat

  bhagirathi ganj’ı indirdiğinde okyanusa
  göksel tanrılar ağlayacaklar
  ve ağıt yakacaklar sana
  hayat veren su
  gezegenler duracak ansızın

  namaste
  ab-ı hayat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s