Caitanya Mahaprabhu’nun Belirişi- Gaura Purnima

 

 

***For English please click “Read the rest of this entry” at the bottom***

Hindistan renkli festivaller ve kutlamalar dönemi geçiriyor. 3 Mart Lord Caitanya Mahaprabhu’nun belirişi olan Gaura Purnima’ydı ve Gaura Purnima ertesi de Jagannatha Misra festivaliydi. Lord Caitanya Kendi adanmışı formundaki Krişna’nın Kendisidir. Lordun kutsal isimlerinin toplu halde zikredilmesi yoluyla Krişna aşkını yaymak üzere bu dünyada belirir. 1486 da Batı Bengal, Sridham Mayapur’da belirmiştir. Onun nektarlı faaliyetleri ve öğretileri detaylı olarak “ Lord Caitanya’nın Öğretileri” ve çok-ciltli “Sri Caitanya Caritamrta” kitaplarında açıklanmıştır.

Şri Gaura-Purnima , Srimad-Bhagavatam 7.9.38 

Mayapur, 16 Mart 1976, İlahi Lütuf A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Pusta Krişna: Bu şekilde Lordum, Sen – insan olarak, hayvan olarak, büyük aziz gibi biri, yarıtanrılar ve bir balık ve kamplumbağa olarak farklı enkarnasyonlarda belirdin. Bu şekilde farklı gezegensel sistemlerde ki tüm yaradılışı devam ettirirsin ve her çağda şeytani ilkeleri öldürürsün. Lordum, Sen böylelikle dinin ilkelerini korursun. Kali çağında Kendini Tanrılığın Yüce Şahsiyeti olarak ileri sürmezsin. Bu yüzden Sen, Tri-yuga veya üç yugada da beliren Lord olarak bilinirsin.  Prabhupada: itthaà nå-tiryag-åñi-deva-jhañävatärairlokän vibhävayasi haàsi jagat pratépändharmaà mahä-puruña päsi yugänuvåttaàchannaù kalau yad abhavas tri-yugo ‘tha sa tvam Öyleyse işte bu avatara olan Sri Caitanya Mahaprabhu hakkında çok spesifik bir ifade. Caitanya Mahaprabhu Tanrılığın Yüce Şahsiyeti’nin aynısıdır ama O channa. Channa örtük demektir, doğrudan değil çünkü O bir adanmış olarak belirdi. Avatara… Rupa Goswami O’nun Krişna’nın avatarı olduğunu keşfetti. Tüm adanmışlar, Sarvabhauma Bhattacarya, Rupa Goswami ve şaştra ile Upanişas’da Mahabharata’da, hepsinde… Sadhu-sastra. Avatara büyük adanmışlarca , kişiliklerce teyit edilmelidir ve şaştrada ki ifade ile birlikte çalışmalıdır. Dolayısıyla işte Srimad-Bhagavatam’dan başka bir ifade daha. Doğrudan, Onbirinci Bölümde ifade edilir, biliyorsunuz, 

kåñëa-varëaà tviñäkåñëaàsäìgopäìgästra-pärñadamyajïaiù saìkértanaiù präyairyajanti hi sumedhsaù [SB 11.5.32] 

Tanrılığın Yüce Şahsiyeti, Krabhajana Muni tarafından King Nimi önünde anlatılırken farklı binyıllarda ki, yuga-dharma-vrttam, farklı enkarnasyon… Caitanya Mhaprabhu aynı zamanda Vrindavan dasa Thakura tarafından da anlatılır, yuga-dharma-palo. Öyleyse Caitanya Mahaprabhu burada channah kalau olarak anlatılıyor. Kali-yuga’da diğer enkarnasyonlar gibi, Nrishimhadeva veya bir sürü, Vamanadeva, Lord Ramcandra gibi belirmiyor. Krişna, sarva-dharman parityajya mam ekam şaranam  [Bg. 18.66] dediği zaman, düşündüler ki: “Sarva-dharman parityajya, bu şekilde buyuran bu kişi de kim? Ne hakla?” Bu bizim maddi hastalığımız. Birisine birşey yapılması buyrulursa, “ Sen de kimsin ki bana emrediyorsun?” diye itiraz eder. Durum bu. Tanrı’nın Kendisi, Krişna, O ne diyebilir? O buyurur, Yüce Kişi, Yüce Varlık. Emretmeli. O yüce idarecidir. Emretmeli. Tanrı bu. Ama biz öylesine budalayız ki Tanrı, “Sen bunu yap,” diye buyurduğu zaman biz başka türlü anlıyoruz. “Ah bu adam da kim? Böyle emir veriyor. Ve sarva-dharman parityajy, “herşeyden vazgeçmek? Neden Ona vereyim ki?” Sarva-dharman: “Öyle çok dharmalar, “-izmler” yarattım ki? Vaz mı geçeceğim?Bu yüzden Lord tekrardan Caitanya Mahaprabhu olarak geldi. Bugün Caitanya Mhaprabhu’nun beliriş günü, öyleyse bunu Rupa Goswami’nin anladığı gibi etraflıca ele almalıyız. Bu nedenle guru  aracılığıyla gitmeliyiz. Rupa Goswami bizim gurumuzdur. Narottam das Thakura dedi ki, rüpa-raghunätha-pade, hoibe äkuti,kabe häma bujhabo, çré-yugala-périti Tanrılığın Yüce Şahsiyeti’nin aşkın konumunu anlamak istiyorsak, o halde guru, guru parampara sistemi aracılığıyla gitmeliyiz. Aksi halde mümkün değil. Rupa Rahunatha pade hoibe akuti. Bu yöntemi kabul etmedikçe, teslim olmadıkça… Tüm bu süreç teslimiyettir. Krişna bunu ister. Sarva dharman parityajya. [Bg. 18.66] Öyleyse eğer Krişna’ya yaklaşmak istiyorsanız, çok itaatkar olmak zorundasınız. Ve kime? “Krişna burda değil. Kime teslim olacağım?” Hayır. Onun adanmışına, Onun temsilcisine. İş teslimiyettir. Dolayısıyla Sri Caitanya Mahaprabhu oldukça  budala olan, Krişna bilincini alamayan düşmüş ruhlara merhametini vermek için bu günde belirdi. O şahsen Krişna bilincinin nasıl alışkanlık haline getirileceğini öğretiyor. Ve o da bu kirtan. Bulacaksınız. Bizim Lord Caitanya’nın Öğretileri’nd, Prayag’da (Lord Caitanya’nın) zikirle meşgul olduğu ve Rupa Goswami’nin de itaatlerini sunduğu resmi görmüşsünüzdür. O Rupa Goswami ile ilk buluşmadır ve bu dizeyi bestelemişti, namo maha vadanyaya krişna-prema pradayate…[Cc. Madhya 19.53]. Adanmışlar: … krişnaya krişna-caitanya-namne gaura-tvise namaha. Prabhupada: Evet. Dolayısıyla bu channah-avatara. O Krişna’dır, size Krişna-prema vermek için geldi ama O bir Krişna adanmışı gibi hareket ediyor. Bu örtülü. Şimdi, “Sen bunu yap” diye emretmiyor. Evet, “Bunu yap” diye emrediyor ama farklı şekilde. Çünkü insanlar “Ah bu emreden de kim?” diye yanlış anladı. Hatta yaramaz sözde bir alim, o dedi ki, “Talep edilmeyecek kadar fazla.”  Onlar böyle işaret etti. Evet, sofistike insanlar, onlar böyle düşünüyor. Ama bizim yöntemimiz itaat. İtaat etmedikçe Krişna bilincinde gelişmenin yolu yok. Bu Caitanya Mahaprabhu’nun öğretisidir. tåëäd api sunécenataror api sahiñëunäamäninä mänadenakértanéyaù sadä hariù [Cc. Ädi 17.31] Hare Krişna mantrasını zikretmek istiyorsanız, o zaman bu ilkeyi anlamalısınız, trinad api sunicena. Çimden daha alçakgönüllü olmalısınız.Çim, sokakta uzanıyor. Herkes çimleri ezip geçiyor. Asla itiraz etmiyor. Çimenliktesiniz… Herkes çimeni ezip geçiyor. Hiç itiraz yok. Taror api sahisnuna.  Ağacın bize birsürü yardımı dokunuyor. Bize meyve, çiçek, yaprak veriyor ve kavurucu sıcakta da barınak. Altına otur. Öylesine faydalı, yine de kesiyoruz. Canım ister istemez, kesiyorum. Ama hiç itiraz yok. Ağaç demez ki, “ Benim sana bir sürü yardımım dokundu ve sen beni kesiyorsun?” Hayır. Sabırlı. Evet. Bu nedenle, Caitanya Mahaprabhu seçti, taror api sahişnuna. Ve amanina manadena.
Kişi kendisi için hiçbir saygın konum beklememeli ama o, adanmış tüm saygıyı kime olursa göstermelidir. Amanina manadena kirtaniyah sada harih. [Cc. Ädi 17.31]. Bu niteliği kazanırsak o zaman Hare Krişna maha mantrasını hiçbir sıkıntı olmadan zikredebiliriz. Nitelik bu. Öyleyse Caitanya Mhaprabhu bu ilkeleri öğretmek üzere geldi. O Krişna’nın Kendisidir. Başka yok… Na caitanyat krşnat para-tattvam param iha, Yüce Gerçek Caitanya Mhaprabhu’dur. Yüce Gerçek Krişna’dır, ama Caitanya Mahaprabhu Krişna’dan farklı değildir. Na caitanyat krşnat para-tattvam param iha, yad advaitam brahmopanişadi [Cc. Ädi 1.3]. Brahman, advaita, Upanişad’da anlatılan monistlerin Brahmanı, yad, o etmen, yad advaita brahmanopanişadi, Paramatma ve Pramatma, Brahman, Paramatma ve Bhagavan – bu Yüce Mutlak Gerçeğin üç özelliğidir.vadanti tat tattva-vidastattvaà yaj jïänam advayambrahmeti paramätmetibhagavän iti çabdyate [SB 1.2.11] 

Mutlak Gerçek birdir, advaya-jnana. Fark yok. Ama O bizim Mutlak Gerçeği anlama niteliğimize göre, Brahman, gayrişahsi Brahman olarak belirir; yerleşik Paramatma, Yüce Ruh olarak belirir; ve alıcıya göre sevgili Tanrılığın Yüce Şahsiyeti, Krişna olarak belirir. Ye yatha mam prapadyante  [Bg. 4.11]. Şu demek istenir. Eğer Mutlak Gerçeği gayrişahsi Brahman olarak anlamak istiyorsanız, öyle anlayın. Eğer Mutlak Gerçeği Paramatma, heryerde, tümüyle-yayılan olarak anlamak istiyorsanız, Onu farkedebilirsiniz. Ve Onu en sevgili olarak görmek istiyorsanız o halde ona da sahip olabilirsiniz. Ye yatha mam prapadyante nin anlamı odur. Mutlak Gerçeğ herşekilde farkedebilirsiniz. O sizin arzuladığınız gibi tezahür etmeye hazır. Öyleyse “arzuladığınız gibi” şu demek değil… Şöyle ki aynı zamanda, O mevcut çünkü işte burda belirtilir, nr-tiryag-rsi-deva-jhaşavataraih. Evrimsel sürece göre, yani  evrenin her tarafında su vardı. Dolayısıyla o zaman, dasa-avatara, keşava dhrta-mina-şarira jaya jagadişa hare. Benzer şekilde, O bir kaplumbağa oldu. Sonra Nrişmhadeva olur, Vamanadeva oldu – bir çoğu. Bu devam ediyor, nitya, nitya-lila. Avatarın sadece insane toplumuna geldiğini düşünmeyin.Hayır. Ama O hayvanlar arasında, böcekler arasında; ağaçlar arasında belirir. Bu yüzden Bhagavad-gita’da bir ifade var, “Ağaçlardan , bu ağacım. Hyavanlardan bu hayvanım. İnsanlardan… Savaşçılardan, buyum, buyum.” O herşey ama sadece birkaçına işaret edecek olurdak… Başka bir yerde O der ki, raso ‘ham apsu kaunteya [Bg. 7.8]. Eğer Onun Onu nasıl idrak edeceğinize dair talimatını alırsanız O yaşamın her koşulunda sizing tarafınızdan takdir edilmeye hazır. Ve
eğer siz kendi yolunuzu üretirseniz, hayır, bu mümkün değil. Bu… En sıradan bir insane bile olsanız yine de Onu farkedebilirsiniz. Hiçbir zorluk yok. Nsıl? Krişna dedi ki, raso ‘ham apsu kaunteya: “Benim sevgili Arjuna’m, Ben suyun tadıyım.” Şimdi, kim su içmez ki? Kimse? Hayvan da su içer ve aynı zamanda insane da içer. Ama bir hayvan, Tanrı orada suda olduğu halde Tanrı’tı anlayamaz ve adan anlayabilir çünkü o bir insan. Bu yüzden bir insane hayvandan farklıdır.


Eğer bizler hayvanlar gibi kalırsak – şu içiyoruz ama Krişna’yı farketmiyoruz—o zaman hayvansınızdır. Bu hayvanlardır. Ve eğer su içersek – herkes bir çok kez su içer— bir çok kez Krişna’yı hatırlayabiliriz. Ve bu adanmışlığın … süreci. Smaranam, Şravanam, kirtanam vişnoh smaranam  [SB 7.5.23].
 
Dolayısıyla her seferinde, su içer ve Krişna2yı hatirlarsaniz o zaman adanmışlık hizmetindesinizdir. Zorluk neresinde? Ama hergeleler bunu kabul etmeyecek. Bu… Zorluk neresinde? Herkes su içer ve susadığınızda su içer içmez, ve suyun tadı susuzluğunuzu yatıştırır, öyleyse sadece şunu hatırlasanız,  “Bhagavad gita’da belirtilir ki bu tat Krişna’dır,” o zaman derhal Krişna’yı hatırlarsınız. Ve Krişna’yı hatırlar hatırlamaz, o adanmışlık hizmetidir, smaranam. Zorluk neresinde? Krişna bilinçli olmanın zorluğu neresinde? Raso ‘ham apsu kaunteya prabhasmi şaşi-suryayoh: “ Ben ayın ve güneşin ışığıyım.”  Öyleyse ay ışığını ve güneş ışığını kim görmez ki? Gündüz güneş ışığını ve gece de ay ışığını görürsünüz. Demek ki güneş ışığını ve ay ışığını görüyorsanız ve Krişna’nın talimatlarını hatırlıyorsanız ki “ Bu güneş ışığı, ay ışığı, Benim.”, öyleyse zorluk neresinde? raso ‘ham apsu kaunteyaprabhäsmi çaçi-süryayoùpraëavaù sarva-vedeñu(çabdaù khe pauruñaà nåñu) [Bg. 7.8] Şimdi, eğer “Eh, ben bayağı eğitimli Vedantistim. Neden güneş ışığını –ay ışığını çalışayım ki ne ki? Om söylerim.” (gülüşmeler) “Hergele, bu om Benim. (gülüşme) Sen öyle büyük Vedantistsin. Sen om söyle ama o Benim.” Pranavah sarva-vedeşu. Her Vedik mantra omkara titreşiminin ardından zikredilir. Om tad vişnoh paramam padam sada paşyanti sur… Bu her zaman ki Vedik mantra, her Veda. Öyleyse ister Vedantist ister – birşey bilmeyen– sıradan insan olun, Krişna’yı farkedebilirsiniz. Hiçbir zorluk yok. Dolayısıyla Krişna, Krişna bilinçli olmak için herşeyi öğretti ama yine de biz öyle hergeleyiz ki Krişna’yı anlamıyoruz. Bu yüzden Krişna tekrar geldi: “Bu hergeleler
Beni anlamakta başarısız oldu ve şimdi Ben Kendi şahsi davranışımla onlara nasıl bir Krişna adanmışı olacaklarını öğreteyim.” Bu Caitanya Mahaprabhu’dur, kendi şahsi… Sanmayın ki rolünü oynadığı için … Tıpkı vücuduma masaj yapan biri gibi. Ynai düzgün yapmıyor. Öyleyse hemen elini alıp masaj yapmaya başlıyorum, “Böyle yap. Böyle yap. Bu benim masör olduğum ya da o kişinin hizmetkarı olduğum anlamına gelmez. Benzer şekilde, unutmayın ki Sri Caitanya Mahaprabhu Tanrılığın Yüce Şahsiyeti, Krişna’dır. Şri-krişna-caitanya radha-krişna nahe anya. Siz Radha-Krişna’ya ibadet ediyorsunuz ve aynı zamanda Caitanya Mahaprabhu’nun Deitisi de var. İtiraz eden bazı gruplar var, “Neden Caitanya Mahaprabhu’nun Deitisi Krişna ile birlikte yerleştirilmeli ki?” Ama onlar Şri-krişna-caitanya radha-krişna nahe anya yı bilmiyor. Farklı değil.
 
Dolayısıyla Caitanya Krişna’dır. Bu şaştra tarafindan onaylanır. Burada denir ki, channah kalau yad abhava. Kali-yuga’da, O doğrudan Nrişhadeva veya Vamanadeva ya da Ramacandra gibi enkarnasyonlar olara belirmez, evet, ama adanmış olarak. Demek ki O aynı enkarnasyon, Lord Caitanya Mahaprabhu. Abhavat. “ Bu nedenle bazen
Sana tri-yuga denir.” Dört yuga vardır, ama O bilinir ki… Çünkü üç yugada da açıkça ve dördüncü yuga, Kali-yugada bir adanmış olarak belirir, bu yüzden Ona tri-yuga denir. Böylece bugün Sri Caitanya Mahaprabhu’nun doğumgünü ya da beliriş günü ve bud a doğum yeri, bu Mayapur ve siz hepiniz burdasınız. Bu iyi bir talih. Daima Sri Caitanya Mahaprabhu’yu hatırlayın ve şri-krişna-caitanya prabhu-nityananda yı zikredin…
   
Adanmışlar: … şri-advaita gadadhara şrivasadi –gaura- bhakta-vrinda. Prabhupada: Bu yaşamınızı mükemmel yapacak. Çok teşekkürler.

India is going through colorful festivities. 3th March was Gaura Purnima which is the appearence of Lord Caitanya Mahaprabhu and  after Gaura Purnima it was the festival of Jagannatha Misra. Lord Caitanya Mahaprabhu is Lord Krishna Himself in the form of His own devotee. He appears in this world to spread love for Krishna through the congretional chanting of the holy names of the Lord. He appeared in Sridham Mayapur, West Bengal, in 1486. His nectarian activities and teachings are described in detail in the book “Teachings of Lord Caitanya” and the multi-volume  “Sri Caitanya Caritamrta”.Çré Gaura-PürëimäÇrémad-Bhägavatam 7.9.38

Mäyäpur, March 16, 1976

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Puñöa Kåñëa: “In this way, my Lord, You have appeared in different incarnations—as human beings, as animals, as a great saintly person, as demigods and as a fish and a tortoise. In this way You maintain the whole creation in different planetary systems and kill the demoniac principles in every age. My Lord, You therefore protect the principles of religion. In the age of Kali You do not assert Yourself as the Supreme Personality of Godhead. Therefore You are known as Tri-yuga, or the Lord who appears in three yugas.” Prabhupäda: itthaà nå-tiryag-åñi-deva-jhañävatärairlokän vibhävayasi haàsi jagat pratépändharmaà mahä-puruña päsi yugänuvåttaàchannaù kalau yad abhavas tri-yugo ‘tha sa tvam So here is a very specific statement about Çré Caitanya Mahäprabhu, who is avatära. Caitanya Mahäprabhu is the same Supreme Personality of Godhead, but He’s channa. Channa means covered, not directly, because He has appeared as a devotee. Avatära… Rüpa Gosvämé has found out that He’s avatära of Kåñëa. All the devotees, Särvabhauma Bhaööäcärya, Rüpa Gosvämé, and in the çästra, and the Upaniñad, Mahäbhärata, in every… Sädhu-çästra. Avatära should be confirmed by great devotees, personalities, and must be collaborated with the statement in the çästra. So here is another statement in the Çrémad-Bhägavatam. The directly, it is stated in the Eleventh Canto, you know, kåñëa-varëaà tviñäkåñëaàsäìgopäìgästra-pärñadamyajïaiù saìkértanaiù präyairyajanti hi sumedhsaù [SB 11.5.32] The Supreme Personality of Godhead, when He was being described before King Nimi by Karabhäjana Muni the different incarnation in different millenniums, yuga-dharma-våttam… Caitanya Mahäprabhu is also described by Våndävana däsa Öhäkura, yuga-dharma-pälo. So Caitanya Mahäprabhu is described here as channaù kalau. In the Kali-yuga He’s not appearing as other incarnations, not like Nåsiàhadeva or many, Vämanadeva, Lord Rämacandra. He is appearing as a devotee. Why? Now, this is the most magnanimous avatära. People are so foolish, they could not understand Kåñëa. When Kåñëa said, sarva-dharmän parityajya mäm ekaà çaraëaà [Bg. 18.66], they took it: “Who is this person ordering like that, Sarva-dharmän parityajya? What right?” That is our material disease. If somebody is ordered to do something, he protests, “Who are you to order me?” This is the position. God Himself, Kåñëa, what can He say? He orders, the Supreme Person, Supreme Being. He must order. He’s the supreme controller. He must order. That is God. But we are so foolish that when God orders that “You do this,” we take it otherwise: “Oh, who is this man? He’s ordering like that. And sarva-dharmän parityajya, ‘giving up everything’? Why shall I give Him?” Sarva-dharmän: “I have created so many dharmas, ‘isms.’ I shall give it up? Why shall I give it up?” Therefore the same Lord came again as Caitanya Mahäprabhu. Today is Caitanya Mahäprabhu’s appearance day, so we must discuss this very thoroughly, that, that Rüpa Gosvämé understood it. Therefore we have to go through guru. Rüpa Gosvämé is our guru. Narottama däsa Öhäkura said,  rüpa-raghunätha-pade, hoibe äkuti,kabe häma bujhabo, çré-yugala-périti If we want to understand the transcendental position of the Supreme Personality of Godhead, then we have to go through guru, guru-paramparä system. Otherwise it is not possible. Rüpa-raghunätha pade hoibe äkuti. Unless we accept this process, unless we submit… This whole process is submission. Kåñëa wants this. Sarva-dharmän parityajya [Bg. 18.66]. So if you want to approach Kåñëa, you have to become very submissive. And to whom? “Kåñëa is not here. To whom I shall submit?” No. To His devotee, to His representative. The business is submission. So Çré Caitanya Mahäprabhu appeared this day for giving mercy to the fallen souls who are so foolish, they cannot take to Kåñëa consciousness. He is personally teaching how to take to Kåñëa consciousness. And that is this kértana. You’ll find. You have seen the picture in our Teachings of Lord Caitanya that in Prayag He was engaged in chanting, and Rüpa Gosvämé is offering his obeisances. That is the first meeting with Rüpa Gosvämé, and he composed this verse, namo mahä-vadänyäya kåñëa-prema-pradäya te… [Cc. Madhya 19.53]. Devotees: …kåñëäya kåñëa-caitanya-nämne gaura-tviñe namaù. Prabhupäda: Yes. So this is channaù-avatära. He’s Kåñëa, He has come to give you kåñëa-prema, but He’s acting like a Kåñëa devotee. This is covered. He is not commanding now, “You do this.” Yes, He’s commanding, “Do this,” but in different way. Because people misunderstood, “Oh, who is this person commanding?” Even some so-called rascal scholar, he has said, “It’s too much to demand.” They have remarked like that. Yes, sophisticated persons, they are thinking like that. But our process is to submit. Unless we submit, there is no hope of advancing in Kåñëa consciousness. That is Caitanya Mahäprabhu’s teaching. tåëäd api sunécenataror api sahiñëunäamäninä mänadenakértanéyaù sadä hariù [Cc. Ädi 17.31] If you want to chant Hare Kåñëa mantra, then you have to take this principle, tåëäd api sunécena. You have to become humbler than the grass. Grass, it is lying on the street. Everyone is trampling down. Never protests. In the lawn you are… Everyone is trampling the grass. There is no protest. Taror api sahiñëunä. And tolerant than the tree. The tree is giving us so much help. It is giving us fruit, flower, leaves, and when there is scorching heat, shelter also. Sit down underneath. So beneficial, still, we cut. As soon as I like, I cut it down. But there is no protest. The tree does not say, “I have given you so much help, and you are cutting me?” No. Tolerant. Yes. Therefore Caitanya Mahäprabhu has selected, taror api sahiñëunä. And amäninä mänadena. For oneself one should not expect any respectful position, but he, the devotee, should offer all respect to anyone. Amäninä mänadena kértanéyaù sadä hariù [Cc. Ädi 17.31]. If we acquire this qualification, then we can chant Hare Kåñëa mahä-mantra without any disturbance. This is the qualification. So Caitanya Mahäprabhu came to teach these principles. He is Kåñëa Himself. There is no… Na caitanyät kåñëät para-tattvaà param iha. Para-tattvam, the Supreme Truth, is Caitanya Mahäprabhu. The Supreme Truth is Kåñëa, but Caitanya Mahäprabhu is not different from Kåñëa. Na caitanyät kåñëät para-tattvaà param iha, yad advaitaà brahmopaniñadi [Cc. Ädi 1.3]. The Brahman, advaita, monists’ Brahman, which is described in the Upaniñad, yad, that factor, yad advaita brähmaëopaniñadi, Paramätmä, and the Paramätmä, Brahman, Paramätmä and Bhagavän—this is the three features of the Supreme Absolute Truth.vadanti tat tattva-vidastattvaà yaj jïänam advayambrahmeti paramätmetibhagavän iti çabdyate [SB 1.2.11] The Absolute Truth is one, advaya-jïäna. There is no difference. But He, according to our qualification of understanding the Absolute Truth, He appears as Brahman, impersonal Brahman; He appears as localized Paramätmä, Supersoul; and He appears as the beloved Supreme Personality of Godhead, Kåñëa, according to the receiver. Ye yathä mäà prapadyante [Bg. 4.11]. That is meant. If you want to understand the Absolute Truth as impersonal Brahman, you realize that. If you want to realize the Absolute Truth as Paramätmä, everywhere, all-pervading, you can realize Him. And if you want to see Him as the most beloved, then you can also have. That is the meaning of ye yathä mäà prapadyante. You can realize the Absolute Truth any way. He is prepared to manifest Himself as you desire. So “as you desire” does not mean… That also, He is present because, here it is stated, nå-tiryag-åñi-deva-jhañävatäraiù. According to the evolutionary process, so there was water all over the universe. So at that time, daça-avatära, keçava dhåta-ména-çaréra jaya jagadéça hare. Similarly, He became tortoise. Then He becomes Nåsiàhadeva, He became Vämanadeva—so many. That is going on, nitya, nitya-lélä. Don’t think the avatära comes only to the human society, nå. But He appears amongst the animals, amongst the insects, amongst the trees. Therefore in the Bhagavad-gétä there is statement, “Among the trees, I am this tree. Among the animals, I am this animal. Among the persons… Among the fighters, I am this, I am this.” He’s everything, but just to point out a few… In another place He says, raso ‘ham apsu kaunteya [Bg. 7.8]. He is prepared to be appreciated by you in any condition of life if you take His instruction how to realize Him. And if you manufacture your own way, no, that is not possible. That is… Even if you are most ordinary man, still, you can realize Him. There is no difficulty. How? Kåñëa said, raso ‘ham apsu kaunteya: “My dear Arjuna, I am the taste of the water.” Now, who does not drink water? Anyone? The animal also drinks water and the human being also drinks water. But the animal cannot understand God, although God is there in the water, and the man can understand because he is human being. Therefore a human being is different from animal. If we remain like animals—we are drinking water, but we are not realizing Kåñëa—then you are animal. This is animals. And if we drink water—everyone drinks water many times—so many times we can remember Kåñëa. And that is the process of devotional… Smaraëam. Çravaëaà kértanaà viñëoù smaraëam [SB 7.5.23]. So every time, if you drink water and remember Kåñëa, then you are on the devotional service. Where is the difficulty? But the rascals will not take it. That is the… Where is the difficulty? Everyone drinks water, and as soon as you drink water when you are thirsty, and the taste of the water appeases your thirst, so if you simply remember that “In the Bhagavad-gétä it is stated that this taste is Kåñëa,” then immediately you remember Kåñëa. And as soon as you remember Kåñëa, it is devotional service, smaraëam. Where is the difficulty? Where is the difficulty for becoming Kåñëa conscious? Raso ‘ham apsu kaunteya prabhäsmi çaçi-süryayoù: “I am the illumination of the moon and the sun.” So who does not see the moonshine and the sunshine? In daytime you see the sunshine and at night you see the moonshine. So if you see the sunshine and moonshine and if you remember Kåñëa’s instructions that “This sunshine, moonshine, I am,” so where is the difficulty?raso ‘ham apsu kaunteyaprabhäsmi çaçi-süryayoùpraëavaù sarva-vedeñu(çabdaù khe pauruñaà nåñu) [Bg. 7.8] Now, if you think, “Eh, I am so learned Vedantist. Why shall I study the sunshine-moonshine and what? I shall chant oà.” (laughter) “Rascal, this oà I am. (laughter) You are so big Vedantist. You chant oà, but that I am.” Praëavaù sarva-vedeñu. Every Vedic mantra is chanted after the vibration of omkara. Oà tad viñëoù paramaà padaà sadä paçyanti sür… This is the Vedic mantra always, every Veda. So either you become Vedantist or ordinary human being—does not know anything—you can realize Kåñëa. There is no difficulty. So Kåñëa taught everything for becoming Kåñëa conscious, but still, we are so rascal we could not understand Kåñëa. Therefore Kåñëa came again: “These rascals failed to understand Me, and now I shall teach how to become a devotee of Kåñëa by My personal behavior.” That is Çré Caitanya Mahäprabhu, by His personal… Don’t think that because He’s playing the part… Just like somebody is giving massage to my body. So he’s not giving properly. So immediately I take his hand and I began to give massage, “Do like this. Do like this.” That does not mean I am masseur or I am servant of that person. Similarly, don’t forget that Çré Caitanya Mahäprabhu is the Supreme Personality of Godhead, Kåñëa. Çré-kåñëa-caitanya rädhä-kåñëa nahe anya. You are worshiping Rädhä-Kåñëa, and there is Caitanya Mahäprabhu’s Deity also. There are some parties, they protest, “Why Caitanya Mahäprabhu’s Deity should be placed along with Kåñëa?” But they do not know çré-kåñëa-caitanya rädhä-kåñëa nahe anya. It is not different.  So Çré Kåñëa Caitanya is Kåñëa. It is confirmed by the çästras. Here it is said, channaù kalau yad abhava. In the Kali-yuga, directly He does not appear as the incarnation like Nåsiàhadeva or Vämanadeva or Lord Rämacandra, yes, but as devotee. So He’s the same incarnation, Lord Caitanya Mahäprabhu. Abhavat. “Therefore sometimes You are called as tri-yuga.” There are four yugas, but He is known… Because in three yugas He appears distinctly, and in the fourth yuga, the Kali-yuga, as devotee, therefore He’s called tri-yuga.So today is the birthday or appearance day of Çré Caitanya Mahäprabhu, and this is the birthplace, this Mäyäpura, and you are all present here. It is a good fortune. Always remember Çré Caitanya Mahäprabhu and chant çré-kåñëa-caitanya prabhu-nityänanda…Devotees: …çré-advaita gadädhara çréväsädi-gaura-bhakta-vånda. Prabhupäda: This will make your life perfect. Thank you very much. (end) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s