Bir Vaisnava Şarkısı- A Vaisnava Song

*** For English please click the “Read the rest of this entry” at the bottom***

Krişna bilincinin en hoş yanlarından biri de adanmışların devamlı Krişna’yı hatırlamak üzere Onu yücelten tatlı şarkılar söylemesi, dans etmesi ve prasadam (Tanrı’ya sunulmuş ruhsal yiyecek) alması. Büyük bilgelerin, manevi ustaların, Vedik şairlerin Krişna’yı ve Krişna’yı bize veren manevi öğretmenleri yücelten, onlara olan derin ve içten sevgilerini, teslimiyet ve bağlılıklarını anlatan aşkın şiirler paylaşılmaya değer. Bunlar herhangi bir kimse için bile üzerinde düşünüldüğünde çok hoş söylenmiş, şarkılaştırıldığında yüreğe dokunan, bununla birlikte salt duygusal olmayan ama içtenlikle yazıldığından gerçeği yansıtan adanmışlık hizmetinin, teslimiyetin bir şekli. İşte Vaisnava acaryalarından Narottama das Thakur’un yazdığı dizelerden bir alıntı:

Guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikyaAra na kariho mane asa 

Manevi ustanın nilüfer ağzından çıkan öğretileri kalbinizle bir yapın ve başka bir şey arzulamayın. 

Dün Srila Prabhupada için Bhakti Vikasa das’ın yazdığı Jaya Srila Prabhupada kitabında okuduğum, Srila Prabhupada’nın Narottama Das Thakura’nın yukarıdaki bu sözlerini başarısının sırrı olarak alıntıladığı çünkü Prabhupada’nın tamamen manevi ustasını takip ettiği için harika şeyler yapmakla kutsandığıydı. Prabhupada da mükemmel olanı, ruhsal öğretmenini ve Krişna’yı takip ettiği için, hem de öğrettiklerini bizzat kendi de yaşayıp uyguladığı için bu onu güvenilir ve yetkin bir acarya yapıyor. Bununla birlikte onu saf bir adanmış, hakiki bir acarya yapan bir kitaba sığamayacak kadar nitelikleri var. Öyle ki bu hakiki acaryalar, bilgeler, azizler insan formundaki bir canlı varlığın başaramayacağı işler başarıyor.Dolayısıyla bu büyük kişilikleri gerçekten tüm dünya tanımalı ve onların rehberliğinden faydalanmalı çünkü onlar aslında bu çok yüce, güvenilir ve hayati bilgiyi herkese veriyor ama biz almıyoruz. Tabi önce hak etmeli sonra arzulamalı J

Jaya Srila Prabhupada! Jaya!

One of the nicests aspects of Krişna consciousness is devotees’ singing sweet songs glorifying Krişna, dancing and taking parasadam in oder to constantly remember Krishna. Transendal poems by great saints, spiritual masters, Vedic poets  in which they tell us about  their deep and sincere love, submission and attachment to Krishna and   spiritual masters who give us Krishna are worth sharing. Those are poems that when comtemplated and comprehended on are well said, and when are sung that touch the heart, however not solely sentimental but for being written with sincerety are a form of devotional service reflecting the truth. Here is a quote from a Vaisnava acarya Narottama Das Thakur’s line of poetry.

Guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikyaAra na kariho mane asa Make the teachings from the lotus mouth of the spiritual master one with your heart and do not desire anything else. 

Yesterday I read in Jaya Srila Prabhupada book written for Srila Prabhupada by Bhakti Vikasa das that Srila Prabhupada quoted these lines as being the secret of his success because Prabhupada is exactly following his spiritual master, thus is blessed to do wonderful things. Since Prabhupada is following the perfect one, his spiritual master and Krişna, also he himself lives and practices what he teaches, this makes him a reliable and an authorized acarya. Nevertheless he has more qualities making him a pure devotee and a genuine acarya that won’t fit in a book. Therefore the whole world should know those great personalities and benefit from their guidance because they are giving this actually the most sublime, confidential and vital knowledge to all but we are not taking it. Of course first lets deserve then desire.

Jaya Srila Prabhupada!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s