Evrenler,gezegenler ve Goloka Vrindavan-Universes, planets and Goloka Vrindavan

***For English please click “Read the rest of this entry” at the end of the text***

stages-12345.jpg

1. Bir nilüfer çiçeği sarmalına benzeyen özgün ruhsal  gezegene “Golaka Vrindavan” denir ve Lord Krişna, Tanrılığın Özgün Şahşiyeti’nin ikametgahıdır. 2. Bu özgün gezegen gayrişahsiyetçi filozofların nihai hedefi olan Brahmajyoti denilen ruhsal bir ışın ya da parıltı saçar. Bu gizemli ve felsefi ilmi eserlerde çoğunlukla Mutlak Gerçeğin nihai şekilsiz hali olarak kabul edilen Beyaz Işık ya da oldukça göz kamaştırıcı Brahman’dır. 

3.  Tıpkı maddi güneşin ışınları içerisinde sayısız maddi gezegenler olduğu gibi, sınırsız Brahmajyoti içerisinde de sınırsız sayıda ruhsal gezegenler vardır. Bu ruhsal gezegenler Lord Krişna’nın mutlak yayılımlarının idaresi altındadır ve oranın sakinleri ebedi-özgür canlı varlıklardır. Hepsi dört-kolludur. Lord orada Narayana olarak bilinir ve tüm bu gezegenler Vaikunthalar olarak bilinir. 4. Ruhsal alemin ya da Brahmajyoti’nin bir köşesinde, ruhsal bir bulut yükselir ve bu örtük kısma Mahat Tattva veya toplam maddi öz denir. Maha Vişnu yayılımıyla Lord, daha sonra bu Mahat Tattwa’nın suyu içerisine uzanır. Bu suya Nedensel Okyanus veya Karana Jal denir. 

5. Maha Vişnu Nedensel Okyanus’un içerisinde uyurken, Onun nefes alışının baloncukları içersinde sayısız evrenler meydana gelir. Bu evrenler tüm Nedensel Okyanusa saçılmış halde yüzerler. Yalnızca Maha Vişnu’nun verdiği nefesin süresi boyunca kalırlar.

 stage-6.jpg

6. Her bir evrensel kürenin içerisine aynı Maha Vişnu, Garbodakaşayi Vişnu olarak girer ve orada Garbha Okyanusu’na, yılana benzeyen Seşa enkarnasyonu üzerine uzanır. Onun göbek deliğinden bir nilüfer sapı filizlenir ve bu nilüfer üzerinde maddi evrenin hükümdarı, Brahma doğar. Brahma tüm canlı varlıkları onun evrenindeki arzularına göre farklı formlarda yaratır. Ayrıca güneşi, ayı ve onun altında çalışan diğer yarıtanrıları da yaratır.  7. Her evrende güneş neredeyse ortaya yerleşmiştir ve madem ki sayısız evrenler var o halde tüm bu evrenlere bolca ışık, ısı, sıcaklık ve ışınlar yayan milyonlarca ve milyarlarca güneş ve ay var. Bununla birlikte bunların hepsi Mahat Tattva’nın menzili içerisinde yukarıda açıklandığı gibi sıkışmıştır. Güneşlere ve aylara evrenler içerisinde ihtiyaç vardır çünkü evrenler doğası gereği karanlıktır. Vedalar bize hepbirlikte bu karanlıktan çıkmamızı ve Brahmajyoti’nin ışıyan parıltısına erişmemizi öğretir. 8. Brahmajyoti güneş, ay veya elektirik gücüne ihtiyaç duymayan aydınlatıcı Vaikuntha gezegenlerinden kaynaklanır. 

Srimad Bhagavatam yüce gezegen, Goloka Vrindavan’a ulaşmamıza yardım eder. Kapı herkes için açıktır. Bu en yüksek mükemmeliyet olduğundan,  insan yaşamı bu özel vazife içindir.

1. The original spiritual planet, resembling a huge whorl of lotus flower, is called “Goloka Vrindaban,” and is the abode of Lord Krishna, the Original Personality of Godhead. 2. This original planet is throwing out a spiritual ray or effulgence, called the Brahmajyoti, which is the ultimate goal of the impersonalist philosophers. This is the White Light or dazzling Brahman so prominent in mystic and philosophical treatises, often accepted as the ultimate formless state of the Absolute Truth. The Brahmajyoti is due to the illuminating Vaikuntha planets, and thus there is no need of sun, moon or electricity there. 

3. Within the unlimited Brahmajyoti there is an unlimited number of spiritual planets, just as there are innumerable material planets within the rays of the material sun. These spiritual planets are dominated by plenary expansions of Lord Krishna, and the inhabitants there are ever-liberated living beings. They are all four-handed. The Lord is known there as Narayana, and those planets are known as Vaikunthas. 4. In some corner of the spiritual sky, or Brahmajyoti, a spiritual cloud arises, and this covered portion is called the Mahat Tattwa, or total material substance. The Lord, by His expansion as Maha Vishnu, then lies down in the water of that Mahat Tattwa. This water is called the Causal Ocean, or Karana Jal. 

5. While Maha Vishnu is sleeping within the Causal Ocean, innumerable universes are generated within the bubbles of His breathing. These universes are floating, scattered all over the Causal Ocean. They stay only during the period of Maha Vishnu’s outgoing breath. 6. Into each and every universal globe the same Maha Vishnu enters as Gharbodakshayee Vishnu, and He lies down there on the Garbha Ocean, on the serpent-like Sheesha incarnation. From His navel a lotus stem sprouts and on this lotus Brahma, the lord of the material universe, is born. Brahma creates all living beings in different forms, in terms of their desires within his universe. He also creates the sun and moon, and the other demigods who are to work under him.  

7. The sun in every universe is situated almost in the middle, and as there are innumerable universes so there are millions and billions of suns and moons, distributing profuse light, heat, temperature and rays all over these universes. All of them are, however, compact within the compass of the Mahat Tattwa, as explained above. The suns and the moons are required within the universes because the universes are dark by nature. The Vedas instruct us to go out of the darkness altogether, and to approach the glowing effulgence of Brahmajyoti.  8. The Brahmajyoti is due to the illuminating Vaikuntha planets, which need no sun, moon or or power of electricity. Srimad Bhagavatam helps us  reach the supreme planet, Goloka Vrindavan. The door is open for everyone. Human life is meant for this particular aim, for it is the highest perfection. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s