Akıl için Yoga- Yoga for Mind

krsna-in-meditation.jpg 

***For english please click “Read the rest of this entry” at the bottom***

bandhur atmatmanas tasya

yenatmaivatmana

jitatmanaanatmanas

tu satrutve

vartetatmaiva satruvat 

“Aklı fethetmiş biri için akıl arkadaşların en iyisidir; fakat böyle yapmayı başaramamış biri için aklı en büyük düşmanı olacaktır.” (Bhagavad-gita 6.6)  

Yoga sisteminin bütün amacı aklı dostumuz yapmaktır. Tıpkı sarhoş durumdaki bir kişinin aklı gibi, maddi temasta olan akıl bizim düşmanımızdır. Caitanya-caritamrta (Madhya 20.117) da denir ki: 

krsna bhuli’ sei jiva anadi-bahrimukha

ataeva maya tare deya samsara-duhkha 

 “Canlı varlık, Krişna’yı unutmakla zamanın başlangıcından beri Tanrı’nın dışsal özelliğine kapıldı. Bu nedenle, yanıltıcı enerji (maya) ona maddi varlığı içerisinde her tür derdi verir.” Ben manevi bir ruhum, Tanrı’nın öz parçasıyım, lakin zihnim kirlenir kirlenmez isyan ediyorum çünkü çok az bir bağımsızlığım var. “Neden Krişna’ya ya da Tanrı’ya hizmet edeyim ki? Ben Tanrıyım.” Bu fikir zihinden dikte edilince tüm vaziyetim değişir. Sahte bir kanıya, bir yanılgıya kapılırım ve tüm yaşamım mahvolur. Dolayısıyla bizler bir sürü şeyi – imparatorlukları ve bunun gibilerini– kontrol etmeye çalışıyoruz, ama eğer aklımızı fethetmeyi başaramazsak o zaman bir imparatorluğu bile fethetsek başarısızızdır. Aklımızın ta kendisi bizim en büyük düşmanımız olacaktır. 

Sekizkatlı yogayı uygulamanın amacı, aklı insan görevini yerine getirmede bir arkadaş yapabilmek üzere kontrol etmektir. (DEVAMI YAKINDA…) bandhur atmatmanas tasyayenatmaivatmana jitatmanaanatmanas tu satrutvevartetatmaiva satruvat “For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy.” (Bhagavad-gita 6.6) The whole purpose of the yoga system is to make the mind our friend. The mind in material contact is our enemy, just like the mind of a person in a drunken condition. In Caitanya-caritamrta (Madhya 20.117) it is said: krsna bhuli’ sei jiva anadi-bahrimukhaataeva maya tare deya samsara-duhkha “Forgetting Krsna, the living entity has been attracted by the Lord’s external feature from time immemorial. Therefore, the illusory energy (maya) gives him all kinds of misery in his material existence.” I am a spiritual soul, part and parcel of the Supreme Lord, but as soon as my mind is contaminated I rebel, because I have a little independence. “Why shall I serve Krsna, or God? I am God.” When this idea is dictated from the mind, my whole situation turns. I come under a false impression, an illusion, and my whole life is spoiled. So we are trying to conquer so many things — empires, and so on — but if we fail to conquer our minds, then even if we conquer an empire we are failures. Our very mind will be our greatest enemy.The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission (REST WİLL COME SOON)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s