Hiçbir kayıp yok– Nothing is lost

Hare Krişna! Öyle ya da böyle bir şekilde daha fazla zenginlik, refah, arkadaş, bir sevgili, itibar, ün, başarı ve sizin kendinizden düşünebileceğiniz daha bir çok maddi kazançlar bakımından daha iyi bir yaşam için  maddi varoluş mücadelesi içinde boğuluyoruz. Lakin hepsinden öte hepimiz tüm bu yukarda bahsettiklerimizin bize sağlayanacağını düşündüğümüz mutluluk ve tatminin özlemini çekiyoruz. Ne yazık ki tüm bu maddi arzular kıskacı, sahip olduğumuz yanıltıcı ve geçici bir yaşam sisteminin yanlış anlaşılmasından başka bir şey değil. Görüntüde kendine-yeter gözüken ama kişiye aslında yaşamın ihtiyaçları olan mutluluk ve tatmini satın alamayan büyük zenginliğe sahip olan bir çoklarının örnekleri var. Yaşamda salt maddi varoluş çabasından daha fazlası olduğunu zaten fark etmiş olanlar, onlar çok talihli ama aynı zamanda ruhsal yaşam o kadar ucuz değil ve çoğu zaman uygulayıcısına zor geliyor. Benlik idraki için takip etmemiz için bize verilen ve bize semavi bir ikametgah sunan neredeyse tüm ruhsal yöntemler bizim kendi-disiplinimiz için, koşullanmış ruh sürekli maddi enerji (maya) ile temasta olduğu için takip etmesi zor olabilecek kurallar ve düzenlemeler koyar. Lakin asla hayal kırıklığına ve umutsuzluğa düşmememiz gerek çünkü otoritenin Kendisi ister ruhsal hayata giden yolda ister ruhsal hayatta tek bir kayıp bile olmadığını ilan ediyor. 

Umarım tüm ruhsal kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız uzun bir süredir bu ruhsal nektarı paylaşmadığımız için bizi mazur görür. Ben şahsen bu maddi kuyuda kayboldumama Vedik bilgeliğinin bu ruhsal ipine tutunma talihine sahibim ve burada hepimizi memnun edecek daha fazlası olması umuyorum. Lütfen hizmet etmek üzere bu küçük çabam için saygılı itaatlerimi kabul edin. Hayat epey ağır olduğundan ve madem ki haftasonu olduğundan, size küçük ama umarım ruhsal uygulamalarınızda, arayışlarınızda ve ruhsal yolculuğunuzda ruhsal hayatınıza küçük ama önemli ilham verici bir dokunuş olacağını umduğum derin bilgi ile hoş bir hikaye. 

HARE KRİŞNA HARE KRİŞNA KRİŞNA KRİŞNA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

Menaka, güzel Shakuntala'yı bilge Visvamira'ya gösterdiğinde bilgenin görmek istemediği, daha fazla mayadan etkilenmek istemediğini betimleyen resim

Prabhupada: …namutra vinasas tasya vidyate, na hi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati. Şimdi, geçen hafta tartıştığımız bu dize,düşen kişi… “Farzet ki birisi hayatın manevi eğitimine girişti. Öyle ya da böyle bir şekilde, bu eğitimi tamamlamakta başarılı değil. O zaman ona ne olur?” Bu Arjuna’nın sorusuydu.(Bhagavad-gita). Bu çok güzel bir soru, şu “ Farzet ki birisi manevi yaşamın işleyişine girişiyor. Öyle ya da böyle…” Bazen kuralları takip etmeyiz ve … (ara). Bazen bazı kadınsı çekimlerin tuzağına düşeriz.  Bunlar engellerdir. Dolayısıyla tam bir ilerleme yapamayabiliriz. Öyleyse Krişna der ki, “Benim sevgili Arjuna’m”, na hi kalyana-krt kascid durgatim: “Her kim yüzde bir bile olsa içtenlikle manevi eğitime girişimde bulunduysa, o asla düşmeyecektir. Asla düşmeyecek.” Bu içtenliktir. Çünkü bizler zayıfız ve maddi enerji çok güçlü, dolayısıyla ruhsal yaşamı benimsemek aşağı yukarı maddi enerjiye karşı savaş ilan etmektir. Maddi, yanılsatıcı enerji mümkün olduğunca bu koşullanmış ruhu kısıtlamaya çalışıyor. Şimdi, koşullanmış ruh bilgide ruhsal ilerlemeyle onun kıskaçlarından kurtulmaya çalıştığı zaman, ah, o daha da zorlu oluyor. Evet. Onun test etmek istediği, “Bu kişi ne kadar içten?” Öyleyse maddi enerjinin sunduğu bir çok cezp edici olacak.

Şimdi, bir hikaye var. Bir çok hikaye var. Ben bir tanesinden bahsediyorum. Çok ilginç. Visvamitra Muni. Visvamitra Muni, büyük bir kral, ksatriyaydı, ama onun rahibi Vasistha Muni’nin, onun büyük bir ruhsal gücü vardı. Böylelikle krallığından feragat etti. Gelişmek istedi. Krala yaraşır, asil tabakadandı ama yine de ruhsal düzende ilerlemek istedi. Böylece yoga yöntemini, meditasyonu benimsedi. O zamanlar bu yöntemi, yoga yöntemini benimsemek mümkündü. Dolayısıyla öyle bir meditasyon yapıyordu ki, cennetin kralı olan Indra bile, “Bu adam benim konumumu zaptetmeye çalışıyor.” Diye düşündü. Madem rekabet var… Aynı zamanda bu da… Cennet de maddi dünya anlamına gelir. Öyleyse bu rekabet—hiçbir iş adamı bir diğer iş adamının ilerlemesini istemez. Alaşağı etmek ister. Fiyat, kalite rekabeti. Benzer şekilde, Indra’da sandı ki, “ Bu adam öylesine güçlü meditasyon yapıyor ki, ben alaşağı edilebilirim ve benim koltuğuma o gelebilir.” Sonra topluluğunun kızlarından birini, Menaka’yı oraya gidip bu muniyi cezp etmesi için ayarladı. Böylece Menaka o rsiye, Visvamitra Rsi’ye yaklaştığında, o meditasyon yapıyordu. Ve sadece (kızın) hallallarının sesinden, o anladı ki, “ Bir kadın var.” Ve semavi, ilahi güzelliği görür görmez büyülendi. O halde bir sonuç vardı, o büyük … Sakuntala. Belki bazılarınız biliyordur. Kalidasa’nın yaptığı bir kitap var, Sakuntala. Bu Sakuntala’nın dünyada ki en güzel kız olduğu varsayılır ve o bu Visvamitra Muni ile Menaka birleşmesinden doğdu.

Böylece kız doğduğunda, o zaman Visvamitra düşündü ki, “Ah, ben ruhsal kültürümde ilerliyordum ama tekrar tuzağa düştüm.” Bu yüzden dışarı çıkıyordu. Aynı anda karısı Menaka bu kızı onun önüne getirdi ve küçük kız her zaman çekiciydi. Gösterdi ki, “Ah ne kadar hoş bir kızın, ne kadar güzel bir kızın var ve sen çekip gidiyorsun? Hayır, hayır. İlgilenmelisin.” Böyle bir resin var, çok hoş. Bu çok ünlü bir resim. Menaka’nın Visvamitra’ya kızı gösterdiği ve muninin de, “Bana daha fazla gösterme.” diye. Evet. Bir resim var. Bu… Sonra o çekip gitti. Öyleyse başarısızlık şansları var. Başarısızlık şansları var. Tıpkı büyük bilge Visvamitra Muni gibi, o da başarısız oldu, şimdilik başarısızdı. Ama Krişna bu başarısızlığın, demek istediğim, başarısızlık olmadığını söyler. Bizim bazen söylediğimiz şu atasözümüz gibi, “ Başarısızlık başarının  direğidir.” Öyleyse özellikle in ruhsal yaşamda, bu başarısızlık cesaret kırıcı değildir. Bu başarısızlık cesaret kırıcı değildir.

O yüzden Krişna der ki, “ Kişi manevi eğitimini tamamlamakta başarısız olsa bile, yine de asla onun tarafınca kayıp yoktur.” Partha naiva iha. Iha, bu dünyada demektir. Na amutra. Amutra sonraki yaşam demektir. Vinasas tasya vidyate: “ O asla mağlup olmayacaktır.” Vinasas tasya vidyate, na hi kalyana-krt: “ Her kim bu manevi kültürün hayırlı yolunu seçerse,” kascid durgatim tata gacchati, “o asla düşmeyecek.” Evet. Ve neden? Şimdi,

prapya punya-krtam loka
usitva sasvatih samah
sucinam srimatam gehe
yoga-bhrasto ‘bhijayate

Abhijayate. O der ki  başarısız yogi… Başarılı olan Tanrı’nın krallığına girer. O başka bir şey. Ama başarısız olmuş bir öğrenci olan, ona ne olur? Şimdi, prapya punya-krtam lokan: “Dindar canlı varlıkların girmesine izin verilen gezegenlere girer.” Bu onun daha yüksek gezegenlere girdiği anlamına gelir. Evrende binlerce gezegen ve daha yüksek gezegenler vardır, orada daha çok refah, daha uzun yaşam süresi vardır, insanlar daha ahlaklı, dindar, ilahidir. Siz daha yüksek gezegenlere ilerledikçe, bu olanaklar var, bu dünyadakinden bin kat daha iyi. Ynai Krişna der ki, “ Başarısız olsa bile, yine de dindar insanların yükseldiği o gezegenlere gider.” Prapya punya-krtam lokan, ve usitva sasvatih samah. Ve uzun bir süre orada kalır. Hare Krişna! We are somehow or other drown into the material existance of struggle for a better way of life in terms of having more wealth, comforts, friends, a lover, reputation, fame, success and many other material gains that you can think of your own. However above all, we are all hankering after happiness that we think all above mentioned will provide us. Unfortunately all those material cluthes of desires are nothing but illusiory and temporary misconception of a life system that we have. There are examples of so many ones having huge opulance that is seemingly self-maintaning but can not buy the happiness and satisfaction to the person that are life’s necessities  indeed. For the ones who have already realised there is more to life than mere material struggle of existance, they are very fortunate but at the same time, spiritual life is not so cheap and seems difficult to its practitioner most of the time. Almost all the spiritual processes that are given us to follow for self-realisation and offering us a celestial abode puts rules and regulations for our self-discipline, which may be hard to follow for the conditioned soul in contact with the material energy(maya) all the time.  However there is the proof that we should never feel disappointed and discouraged on our endevours for spiritual life since the authority Himself declares that there is not even a single loss either on the way to or in spiritual life. I hope all our spiritual soul brothers, sisters and friends will excuse me for not sharing this spiritual nectar for a long time. I have personally been lost in this material well but have this great fortune to catch hold of that spiritual rope of Vedic wisdom and hoping that there will be more here that will please us all. Please accept my humble obeisances for this little endevour to serve. Since life is quite heavy and it’s weekend, here is a profound information along with a nice story to give you a small but hopefully significant inspirational  touch to your spiritual life in your spiritual practices, pursuits and on this spiritual journey.  

HARE KRİŞNA HARE KRİŞNA KRİŞNA KRİŞNA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

Prabhupada:namutra vinasas tasya vidyate, na hi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati. Now, this verse we have been discussing last week, that one who falls down… “Suppose one has entered for spiritual cultivation of life. Some way or other, he is not successful to complete the course. Then what happens to him?” That was the question of Arjuna. This is very nice question, that “Suppose one enters for cultivation of spiritual life. Some way or other…” Sometimes we do not follow the rules and… (break) Sometimes we are entrapped by some feminine attraction. These are impediments. So we may not be able to make complete progress. So Krishna says, “My dear Arjuna,” na hi kalyana-krt kascid durgatim: “Anyone who has attempted even one percent sincerely, culture of spiritual realization, he will never fall down. He will never fall down.” That sincerity. Because we are weak, and the material energy is very strong, so to adopt spiritual life is more or less declare war against the material energy. The material, the illusory energy, she is trying to curb this conditioned soul as far as possible. Now, when the conditioned soul tries to get out of her clutches by spiritual advancement of knowledge, oh, she becomes more stringent. Yes. She wants to test, “How much this person is sincere?” So there will be so many allurement offered by the material energy. Now, there is a story. There are many stories. One of them I am citing. It is very interesting. Visvamitra Muni. Visvamitra Muni, he was a great king, ksatriya, but his priest, Vasistha Muni, he had great spiritual power. So he renounced his kingdom. He wanted to advance. He was kingly, royal order, but still, he wanted to advance in the spiritual orders. So he adopted yoga process, meditation. That time it was possible for adopting this process, yoga process. So he was meditating in such a way that the Indra, who was the king of heaven, he thought that “This man is trying to occupy my post.” As there is competition… This is also… Heaven means that is also material world. So this competition–no businessman wants an another businessman go ahead. He wants to curb down. Competition of price, quality. Similarly, that Indra, he thought that “This man is so strongly meditating, it may be that I may be deposed and he come to my seat.” Then he arranged one of his society girls, Menaka, to go there and allure this muni. So when Menaka approached that rsi, Visvamitra Rsi, he was meditating. And simply by the sound of her bangles, she(he) could understand, “There is some woman.” And as soon as he saw there was heavenly, celestial beauty, he was captivated. Then there was a result, that a great… Sakuntala. Perhaps some of you may know. There is a book made by Kalidasa, Sakuntala. This Sakuntala is supposed to be the most beautiful girl in the world, and she was born by this combination of Visvamitra Muni and Menaka. So when this girl was born, then Visvamitra thought, “Oh, I was advancing in my spiritual culture, and again I have been entrapped.” So he was going out. At the same time his wife Menaka brought this girl before her, and little child is always attractive. She showed that “Oh, you have got such a nice girl, such beautiful girl, and you are going away? No, no. You should take care.” So there is a picture, very nice. That is a very famous picture. That Menaka is showing Visvamitra the girl, and the muni is like that, “No more show me.” Yes. There is a picture. That is… Then he went away. So there are chances of failure. There are chances of failure. Just like a great sage like Visvamitra Muni, he also failed, failed for the time being. But Krsna says that this failure is not, I mean to say, unsuccessful. As we have sometimes the proverb, that “Failure is the pillar of success,” so especially in the spiritual life, this failure is not discouraging. This failure is not discouraging. So Krsna says that “Even one fails in completing his spiritual course, still, there is no loss on his part.” Partha naiva iha. Iha means in this world. Na amutra. Amutra means next world. Vinasas tasya vidyate: “He will never vanquish.” Vinasas tasya vidyate, na hi kalyana-krt: “Anyone who takes this auspicious line of spiritual culture,” kascid durgatim tata gacchati, “he’ll never fall down.” Yes. And why? Now, prapya punya-krtam lokan
usitva sasvatih samah
sucinam srimatam gehe
yoga-bhrasto ‘bhijayate
Abhijayate. He says that this failure yogi… One who is successful, he enters into the kingdom of God. That is a different thing. But one who is a failed student, what happens to him? Now, prapya punya-krtam lokan: “He enters into the planets where pious living entities are allowed to enter.” That means he gets into the higher planets. There are many planets within the universe, and the higher planets, there are more comforts, more duration of life, persons are more pious, religious, godly. As you make progress to the higher planets, these facilities are there, thousand times better than this planet. So Krsna says that “Even if he is failure, still, he goes to such planets where pious men are elevated.” Prapya punya-krtam lokan, and usitva sasvatih samah. And he remains there for a long duration of time.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s