Bhaktivinode Thakura Beliriş Günü

Image

For English article please look below :

Vaişnavalar seste yaşamasına rağmen öldüğünü söyleyen hastalıklı düşünür! Vaişnavalar yaşamak için ölür ve yaşamak kutsal ismi etrafa yaymak içindir! Günlük Adamalar– Dravinaksa dasa (06-29-03)

Bhaktivinoda Thakura’ya hayranlık duymalı ve ibadet etmeliyiz.
Gerçek çok mahrem. Eğer gerçeği bilmek istiyorsanız, büyük açaryaları takip etmelisiniz. O zaman anlayacaksınız.

Bu yüzden aşkın bilimi anlayabilmek için bir guruya yaklaşmak Vedik buyruktur. Guru açıklamış olduğum bu gurular zinciri anlamına gelir.

Onun için bu günde, Bhakivinoda Thakura’ya hayranlık duymalı ve ibadet etmeliyiz çünkü o gurular zincirini modern çağda yeniden tanıttı.

Çaitanya Mahaprabhu’nun felsefesi neredeyse ikiyüz yıl içerisinde kaybolmuştu. Dolayısıyla Bhaktivinoda Thakura ideal bir guru.

Bir sannyasi değildi; ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla yaşayan bir aile reisiydi. Yine de bir guruydu.

Bhaktivinoda Thakura çok sorumluluk sahibi bir sulh yargıcıydı. Ve öylesine yüceydi ki genellikle saat beşte ofisinden gelir, akşam yemeğini yer ve diyelim ki hemen yedi de yatardı, sonra geceyarısı oniki de kitap yazmak için kalkardı.

Geriye yüz kadar kitap bıraktı. Bunlar çok öenmli kitaplardır. Bengali ve Sanskritçe dillerindeler. Ve bir çok da şarkı. Bir çok şarkı kitabı hazırladı.

Biz Bhaktivinoda Thakura’nın kitaplarını İngilizce çevirileriyle sunmaya çalışıyoruz.

Lord Çaitanya’nın doğumyerini kazı yaparak ortaya çıkardı ve Mayapur’da ki gelişimi örgütledi. Çaitanya’nın felsefesini vaaz vermeye giderdi ve yabancı ülkelere kitaplar satardı.
1896’da “ Çaitanya’nın Hayatı ve İlkeleri” ni Montreal’de ki MacGill Universitesi’ne satma girişimde bulundu.

Dolayısıyla o çok meşgul bir açaryaydı. Öyle ki kişi birşeyleri ayarlamak zorunda. “Çünkü ben bir aile reisiyim, bir vaiz olamam. Bu sannasinin ya da brahmaçarinin işi.” demek değildir. Hayır. Herkesin işi. Tüm dünya bilgi ihtiyacının acısını çekiyor.

Bhaktivinoda Thakura bir aile reisi, bir hükümet görevlisi, yargıç olduğu halde bir açaryaydı. Onun iş ilişkilerinden, hayatından bir kişinin yaşamın herhangi bir aşamında nasıl vaiz olabileceğini öğrenmeliyiz.

Onun için bugün hayranlığımızı, ibadetimizi Bhaktivinoda Thakura’ya sunuyoruz çünkü bizi Krişna bilincinde huzurlu bir ilerleme kaydetmemiz için kutsayabilir. Yalnızca açaryaların kutsamalarıyla çok hızlı ilerleme kaydedebiliriz. Hergün, “ Manevi ustanın, açaryanın merhametiyle, hemen Lord’un kutsamalarını kazanırız.” diye şarkı söylüyoruz. Hemen. (Srila Prabhupada’nın Söylevi. 23 Eylül 1969, Londra)

Vaişnavaların hala seste yaşadıkları halde!
Öldüğünü söyleyler hastalıklı düşünür
Vaisnavalar yaşamak için ölür ve yaşamak,
Kutsal ismi yaymaya çalışır!

(Bhaktivinode Thakura tarafından 1871’de Srila Haridasa Thakura’nın samadhisinde yazıldı.)

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

http://www.harekrishnaturkey@yahoo.com / harekrishnaturkey@yahoo.com

He reasons ill who tells that Vaisnavas die When thou are living still in sound! The Vaisnavas die to live, and living try to spread the holy name around! Daily Devotions–Dravinaksa dasa (06-29-03)

We should adore and worship Bhaktivinoda Thakura.

The truth is very confidential. If you want to know that truth, you have to follow the great acharyas. Then you will understand.

Therefore Vedic injunction is that in order to understand the transcendental science, you must approach a guru. Guru means this disciplic succession, as I have explained.

So on this day, we should adore and worship Bhaktivinoda Thakura, because in the modern age he reintroduced the disciplic succession.

Caitanya Mahaprabhu’s philosophy was almost lost within two hundred years. So Bhaktivinoda Thakura is an ideal guru.

He was not a sannyasi; he was a householder, living with family, wife, children. Still, he was guru.

Bhaktivinoda Thakura was a very responsible magistrate. And he was so exalted that he would come from his office generally at five o’clock, take his supper and immediately go to bed, say at seven o’clock in the evening, then he wakes up at twelve o’clock to write books.

He left behind about one hundred books.These are very important books. They’re in Bengali and in Sanskrit. And many songs. He has prepared many song books.

We are trying to present Bhaktivinoda Thakura’s books in English translation.

He excavated the birthplace of Lord Caitanya and organized its development in Mayapur. He used to go to preach about Caitanya’s philosophy and used to sell books to foreign countries.

In 1896 he attempted to sell “The Life and Precepts of Caitanya” in the MacGill University in Montreal.

So he was a very busy acharya. So one has to adjust things. Not that “Because I am a householder, I cannot become a preacher. It is the business of the sannyasi or brahmacari.” No. It is the business of everyone. The whole world is suffering for want of knowledge.

Although Bhaktivinoda Thakura was a householder, a government officer, magistrate, but he was an acharya. From his dealings, from his life, we should learn how one can become a preacher in any stage of life.

So we offer our adoration, our worship to Bhaktivinoda Thakura today because he may bless us to make peacefull progress in Krsna consciousness. Simply by the blessings of the acharyas we can make very rapid progress. We sing every day, “By the mercy of the spiritual master, acharya, we immediately get the blessings of Lord.” Immediately. (Lecture by Srila Prabhupada Sept. 23,1969 London)

He reasons ill who tells that Vaisnavas die
When thou are living still in sound!
The Vaisnavas die to live, and living try
to spread the holy name around!

(Written by Srila
 in 1871 on the samadhi of Srila Haridasa Thakura)

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s